Kulturní identita jako součást občanské kompetence v edukaci žáků středních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kulturní identita jako součást občanské kompetence v edukaci žáků středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Mlčáková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37015
dc.description.abstract Diplomová práce přibližuje problematiku kulturní identity u adolescentů a zaměřuje se na žáky středních škol různého zaměření, kde po shrnutí psychologického vývoje v tomto období a analýze RVP hledá možnosti, jak si ještě více kulturní identitu u této cílové skupiny, osvojit. Samotná práce je členěná do dvou částí, kdy první část teoretická pojednává, co je to identita jako taková, dále se zaměřuje na pojmy s ní spojené, popisuje vývojové koncepty a věnuje se edukaci i analýze příslušných RVP. Část praktická je zaměřena na úroveň kulturní identity u žáků středních škol a na úroveň jejich občanské kompetence. V této části diplomová práce také hledá rozdíly mezi žáky na základě toho, jakou střední školu studují a také, v jakém ročníku svého studia se nachází.
dc.format 92 s. (147 211 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject identita cs
dc.subject kulturní identita cs
dc.subject sociální identita cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject edukace cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject občanská kompetence cs
dc.subject střední škola cs
dc.subject identity en
dc.subject cultural identity en
dc.subject social identity en
dc.subject adolescence en
dc.subject development en
dc.subject education en
dc.subject competence en
dc.subject civic competence en
dc.subject high school en
dc.title Kulturní identita jako součást občanské kompetence v edukaci žáků středních škol
dc.title.alternative Cultural Identity as Part of Civic Competencies in Education of Secondary School Students
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated Diploma thesis aproaches the issue of cultural identity in adolescents and focuses on high school students of different focuses, where after summary of psychological development in this stage and analysis RVP, it searchs options, how in this target group more acquire cultural identity. The work itself is divided into two parts, when the first part theoretical deals what is a identity as such, further it focuses on terms in conection with identity, it describes development concepts and it pursues to education and analysis relevant RVP. The practical part is focuses on level of cultural identity in high school students and to level civic competence to them. In this part diploma thesis also finds differents among students based on that, what kind of high school they study and also what is their year of study.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41430
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
mlčáková_2016_dp.pdf 2.909Mb PDF View/Open None
mlčáková_2016_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
mlčáková_2016_vp.docx 18.22Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account