Sociálně-pedagogická práce se strachy a úzkostmi nadaných dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně-pedagogická práce se strachy a úzkostmi nadaných dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Morysová, Dominika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37017
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku strachů a úzkostí dětí mladšího školního věku nadaných dětí. Hlavním cílem práce je analýza strachů a zkoumání jejich intenzity u nadaných dětí v porovnání s jejich vrstevníky. Teoretické části práce se věnují specifikaci dětských strachů uvedeného vývojového období, emocionálně-sociálním charakteristikám nadaných dětí a nakonec možnostem sociálně-pedagogického uplatnění v souvislosti s překonáváním dětských strachů a úzkostí. Praktická část práce se specializuje na zjištění intenzity strachů nadaných dětí prostřednictvím dotazníkového šetření. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že strachy nadaných dětí mají nižší intenzitu nežli strachy jejich vrstevníků, přičemž všechny děti vykazují největší obavy z globálního ohrožení. Následně byly výzkumem potvrzeny rozdíly v pohlaví, dívky vykazovaly vyšší intenzitu strachů než chlapci. Přínosem práce jsou nejen ověřené poznatky zkoumané problematiky, nýbrž i praktické návrhy ke konstruktivnímu překonávání dětských strachů uplatitelné v rámci sociálně-pedagogické práce.
dc.format 102 s. (187 505 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strach cs
dc.subject úzkost cs
dc.subject dítě mladšího školního věku cs
dc.subject nadání cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject fear en
dc.subject anxiety en
dc.subject school-aged children en
dc.subject giftedness en
dc.subject talent en
dc.subject social education en
dc.title Sociálně-pedagogická práce se strachy a úzkostmi nadaných dětí
dc.title.alternative Socio-Pedagogical Work with Fears and Anxieties in Gifted Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on issue of fears and anxieties in school-aged gifted children. The principal aim is the fear analysis in gifted children in comparison with their peers (without giftedness). The theoretical parts are engaged in fear specification in certain developmental level, also emotional and social characteristics in gifted children and socio-educational practical application to help children to learn how to cope with their fears and anxieties. The practical part deals with the fear intensity in gifted children via questionnare survey. The performed research shows following findings: the fear intensity in gifted children is lower than the fear intensity in their peers, whereby all the children exhibit the highest fears of global threats. Subsequently the research confirmed the differences in gender, whereas girls have higher levels of fear intensity than boys. The thesis contributions are not only proven knowledges and findings, but also practical suggestions for constructive managing the childhood fears in socio-educational application.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41432
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
morysová_2016_dp.pdf 2.961Mb PDF View/Open None
morysová_2016_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
morysová_2016_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account