Aktivizace osob s demencí v Domově se zvláštním režimem ve Znojmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aktivizace osob s demencí v Domově se zvláštním režimem ve Znojmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Řezáčová, Alena
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37019
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá aktivizací osob s demencí ve vybraném zařízení. Zaměřuje se na demenci jako na závažné neurokognitivní onemocnění a popisuje její příčiny, příznaky a typy. Věnuje se také aktivizaci, jejímu významu při rehabilitaci osob s demencí a druhy aktivizačních metod, které jsou při tomto onemocnění aplikovány. V neposlední řadě se zabývá samotným vybraným zařízením - Domovem se zvláštním režimem Znojmo, kde pečují o osoby s demencí a byl zde realizován kvalitativní výzkum. Cílem této diplomové práce je zjistit, jak proces aktivizace vnímají poskytující aktivizační pracovníci a sami klienti, kterým je určena a také jaký je její celkový přínos pro osoby s demencí.
dc.format 91 s. (172 679 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject demence cs
dc.subject osoba s demencí cs
dc.subject aktivizace osob s demencí cs
dc.subject aktivizační metoda cs
dc.subject domov se zvláštním režimem cs
dc.subject dementia en
dc.subject person with dementia en
dc.subject activization of people with dementia en
dc.subject activization method en
dc.subject special regime home en
dc.title Aktivizace osob s demencí v Domově se zvláštním režimem ve Znojmě
dc.title.alternative Activation of People with Dementia in a Special Regime Home in Znojmo
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the activization of people with dementia in the selected facility. It focuses on dementia as a serious neurocognitive disorder and describes its causes, symptoms and types. It also focuses on activization and its importance in the rehabilitation of people with dementia and further focuses on the types of stimulation methods that are applied in this disorder. Last but not least the thesis concentrates on the selected facility Special regime home in Znojmo, where people with dementia are cared and where the qua-litative research was done. The aim of this thesis is to find out how the activization proces is perceived by both groups of staff and clients and more over it aims at the total contri-bution to people with dementia.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41434
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-14
local.subject osoby s duševním onemocněním cs
local.subject demence cs
local.subject domovy se zvláštním režimem cs
local.subject aktivizační činnosti cs
local.subject mental patients en
local.subject dementia en
local.subject home with special care en
local.subject motivational activities en


Files in this item

Files Size Format View Description
řezáčová_2016_dp.pdf 2.009Mb PDF View/Open None
řezáčová_2016_op.docx 17.82Kb Unknown View/Open None
řezáčová_2016_vp.docx 20.24Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account