Projekt marketingové komunikace firmy OXALIS

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace firmy OXALIS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Ilona
dc.contributor.author Hošťálková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:01:22Z
dc.date.available 2010-07-15T04:01:22Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3701
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi a především pak rekla-mou, public relations a podporou prodeje jako významným faktorem úspěšnosti firmy. Prá-ce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje marketin-govou komunikaci a její jednotlivé prvky, průběh marketingového výzkumu a jednotlivé části SWOT analýzy. Praktická část v prvním úseku analyzuje současný stav marketingových komunikací ve firmě. Následuje realizovaný dotazníkový průzkum zaměřený na spokojenost zákazníků, který končí SWOT analýzou. Závěrečná část je nejdůležitější, protože obsahuje ucelený projekt marketingových komunikací. Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o značce, sjednotit jednotlivé prvky marketingových komunikací, přilákat nové zákazníky a ty stáva-jící motivovat k častějším nákupům. cs
dc.format 104 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 902903 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relations en
dc.subject marketing research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace firmy OXALIS cs
dc.title.alternative Marketing communication project of the company OXALIS en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kočí, Roman
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated This final dissertation focuses on marketing communication and especially on advertising, public relations and sales promotion, which is an important factor determining a company's success. The thesis is separated on theoretical and practical part. Theoretical part describes the marketing communication and its particular components, process of the marketing re-search and individual parts of SWOT analysis. The first section of the practical part analyses the present marketing communication si-tuation in the company. The practical part includes interview research focused on consumer satisfaction, which ends SWOT analysis. Last part is main, becouse contains integrated project of the marketing communication. The goal of the project is to up-consciousness about brand-name, unify individual parts of the marketing communication, attract new costumers and the current motivate to more frequent shopping. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5949
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hošťálková_2007_dp.pdf 881.7Kb PDF View/Open
hošťálková_2007_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
hošťálková_2007_op.doc 1.331Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account