Self-efficacy u dětí v domácím vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Self-efficacy u dětí v domácím vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Vranová, Agnesa
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37025
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá Self-efficacy neboli vnímanou osobní účinností u dětí v domácím vzdělávání. Teoretická část vymezuje tento pojem a zabývá se jeho zákonitostmi. Po-jednává o vnímané osobní účinnosti jako součásti sociálně-kognitivní teorie Alberta Bandury, který ji vymezuje jako úsudek člověka o svých schopnostech iniciovat činnost, vykonávat ji a jejím prostřednictvím dosahovat vymezený cíl. Dále pojednává o druhém tématu diplomové práce, jímž je domácí vzdělávání, jako jedna z forem plnění povinné školní docházky. Zabývá se jak historií vzniku, tak současnou podobou této formy vzdělá-vání. Empirická část je již zaměřena na samotný výzkum, jehož hlavním cílem je zjistit míru vnímané osobní účinnosti u dětí v domácím vzdělávání za pomoci dílčích cílů.
dc.format 76 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject self-efficacy cs
dc.subject vnímaná osobní účinnost cs
dc.subject míra vnímané osobní účinnosti cs
dc.subject sociálně-kognitivní teorie cs
dc.subject povinná školní docházka cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject domácí vzdělávání cs
dc.subject Self-efficacy en
dc.subject extent of the children's self-efficacy en
dc.subject social cognitive theory en
dc.subject compulsory schooling en
dc.subject education en
dc.subject domestic education en
dc.title Self-efficacy u dětí v domácím vzdělávání
dc.title.alternative Self-Efficacy of Children in Home Schooling
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the children's self-efficacy in the domestic education. The theoretical part delimits the concept and deals with all the rules. It describes the self-efficacy as a part of the Albert Bandura's social-cognitive theory, who define it as a belief in person's capa-bility to initiate and execute the courses of actions required to reach the specified target. The second part of the dissertation is focused on the domestic education as a part of the compulsory schooling. It deals with the history but also with the current form of this type of education. Empirical part is mainly focused on the research, where the main point is to find out the extent of the children's self-efficacy in the domestic education with the help of part targets.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41441
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
vranová_2016_dp.pdf 2.425Mb PDF View/Open None
vranová_2016_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
vranová_2016_vp.docx 24.28Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account