Azylové domy pro matky s dětmi a jejich poslání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Azylové domy pro matky s dětmi a jejich poslání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Martinková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37030
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem ?Azylové domy pro matky s dětmi a jejich poslání? se zabývá problematikou týkající se žen ? matek s dětmi, které se ocitly v takové nepříznivé sociální situaci, že musely využít služby azylového domu. První kapitola teoretické části pojednává o problémech, které jsou velmi často příčinou toho, že ženy s dětmi skončí v azylovém domě. Druhá kapitola vymezuje obecně sociální služby a její základní druhy, standardy kvality sociálních služeb a azylové domy. Kapitola třetí, která je zaměřena na jeden konkrétní azylový dům pro matky s dětmi, nám názorně přibližuje základní činnost a poslání těchto azylových domů. V praktické části je vymezen výzkumný problém a metodologie výzkumu. Byl proveden kvalitativní výzkum, který byl realizován formou rozhovorů s klientkami vybraného azylového domu pro matky s dětmi v Jihomoravském kraji. Závěrečná část je věnována vyhodnocení výzkumu a shrnutí výsledků kvalitativního výzkumu.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject azylový dům cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject rodinné problémy cs
dc.subject asylum house en
dc.subject social services en
dc.subject family problems en
dc.title Azylové domy pro matky s dětmi a jejich poslání
dc.title.alternative Asylum Houses for Mothers with Children and Their Role
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis entitled ?Asylum Houses for mothers with children and their role? concentrates on the problems related to women ? mothers with children ? who found themselves in such an unfavourable social situation that they had to use the services of a shelter. The first theoretical chapter deals with the problems that are very often the reason why women with children end up in asylum house. The second chapter defines general social services and their basic types, quality standards of social services and asylum houses. The third chapter, which focuses on one particular asylum house for mothers with children, vividly describes basic operations and the mission of these asylum houses. The research problem and research methodology are defined in the practical part. A qualitative research was performed ? based on interviews with the clients of a selected asylum house for mothers with children in South Moravian Region. The final part is devoted to the evaluation of the research and a summary of the results of the qualitative research.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41450
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
martinková_2016_dp.pdf 1.411Mb PDF View/Open None
martinková_2016_op.docx 15.66Kb Unknown View/Open None
martinková_2016_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account