Aktivní život seniorů a univerzita třetího věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivní život seniorů a univerzita třetího věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Matějková, Jaroslava
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37031
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou stárnutí populace, což je problémem celé Evropy tak i naší země. Délka života se prodlužuje a díky vyspělosti medicíny se prodlužuje i aktivní část seniorského věku. Narůstá tím i tlak na společnost, aby pro tuto část života občanů nabídla více možností, které by jejich život zkvalitnily a pomohly jim najít zpět aktivní místo ve společnosti. Zájmem společnosti by také mělo být využití znalostí, odborností a životních zkušeností seniorů, které jsou důležité, jak pro mladší generace, tak i pro společnost.
dc.format 55 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject studium cs
dc.subject stáří cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject univerzita třetího věku cs
dc.subject moderní komunikační technologie cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject společnost cs
dc.subject Senior en
dc.subject education en
dc.subject age en
dc.subject quality of life en
dc.subject University of the Third Age en
dc.subject modern communications technology en
dc.subject inclusion en
dc.subject company en
dc.title Aktivní život seniorů a univerzita třetího věku
dc.title.alternative Active life of seniors and the University of the Third Age
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with current issues of the aging population, which is a problem across Europe and our country. Life expectancy is growing and thanks to the advancement of medicine extends and active part of old age. Increasing the pressure on the company to this part of the lives of citizens offered more options which could have improved their lives and helped them find back an active place in society. Interest of society should also be the use of knowledge, expertise and life experiences of seniors that are important for the younger generation as well as for society.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41451
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
matějková_2016_dp.pdf 2.204Mb PDF View/Open None
matějková_2016_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
matějková_2016_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account