Vztahy mladých lidí k seniorům a jejich názory na stáří

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztahy mladých lidí k seniorům a jejich názory na stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ocetková, Irena
dc.contributor.author Mikesková, Tamara
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37033
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vztahy mladých lidí k seniorům a jejich názory na stáří. V teoretické části vymezuji za použití odborné literatury základní pojmy týkající se stárnutí, stáří, gerontopedagogiky, gerontologie a ageismu. Dále se věnuji charakteristice adolescence a vztahům adolescentů k jejich okolí. Praktická část přibližuje průběh a výsledky výzkumu zrealizovaného formou dotazníkového šetření u studentů gymnázia, jiné střední školy ukončené maturitní zkouškou a odborného učiliště, jehož cílem bylo zmapovat postoje mladých lidí ke stáří.
dc.format 61
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject postoj cs
dc.subject věk cs
dc.subject ageing en
dc.subject age en
dc.subject senior citizens en
dc.subject gerontology en
dc.subject ageism en
dc.subject adolescence en
dc.subject attitude en
dc.subject age en
dc.title Vztahy mladých lidí k seniorům a jejich názory na stáří
dc.title.alternative The Relationship of Youth to Senior People and their Opinions on Age
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the relationship of youth to senior citizens and their opinions on age. The theoretical part provides with usage of expert literature basic terms connected with aging, age, gerontol pedagogic, gerontology and ageism. It also pays attention to characteristic of adolescence and relationship of the adolescents to their surrounding. The practical part enlightens the duration and results of the research, which was realized in form of survey amongst the students at high school, different secondary school ending with the same leaving exams and training school, and its goal was to map the attitude of youth to the old people.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41453
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
mikesková_2016_dp.pdf 1.844Mb PDF View/Open None
mikesková_2016_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
mikesková_2016_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account