Pomoc obětem domácího násilí ze strany státních a nestátních institucí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pomoc obětem domácího násilí ze strany státních a nestátních institucí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Nix, Michal
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37037
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které jsou rozdělené do podkapitol. V první kapitole se zabývám problematikou domácího násilí, konkrétně výkladem pojmů, znaků a forem. Ve druhé kapitole se věnuji této problematice z právního hlediska, třetí kapitola je zaměřena na pomoc obětem domácího násilí. V praktické části jsem se zaměřil na kvalitativní výzkum za pomocí rozhovoru se zástupci pomáhajících organizací obětem domácího násilí.
dc.format 56 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject právo cs
dc.subject zákon cs
dc.subject státní instituce cs
dc.subject nestátní instituce cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject předběžné opatření cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject victim en
dc.subject violent person en
dc.subject help en
dc.subject justice en
dc.subject law en
dc.subject government institutions en
dc.subject non-government institutions en
dc.subject reporting en
dc.subject interim measures en
dc.title Pomoc obětem domácího násilí ze strany státních a nestátních institucí
dc.title.alternative Help for victims of domestic violence from governmental and nongovernmental institutions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is divided into practical and theoretical. The theoretical part contains three chapters, which are divided into subsections. The first chapter deals with the issue of domestic violence, specifically the interpretation of concepts, symbols and forms. The second chapter is devoted to this issue from a legal perspective, the third chapter focuses on helping victims of domestic violence. In the practical part, I focused on qualitative research interviews with representatives of organizations providing assistance to victims of domestic violence.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41457
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
nix_2016_dp.pdf 1.933Mb PDF View/Open None
nix_2016_op.doc 59Kb Unknown View/Open None
nix_2016_vp.doc 59.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account