Šikana v práci a na pracovišti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana v práci a na pracovišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Okénková, Věra
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37040
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na šikanu v zaměstnání. V teoretické části jsou popsány klíčové pojmy, zejména pak formy šikany na pracovišti, jako jsou mobbing, bossing, manipulaci a na osobnosti původců násilí na pracovišti i jejich obětí. Jsou zde také uvedeny možnosti prevence šikany na pracovišti a v případě jejího selhání také důsledky a možnosti řešení. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, který se zabývá vznikem, průběhem a zvládáním šikany u vybraných informantů z jedné nejmenované neziskové křesťanské církevní dobročinné organizace a rovněž introspekcí.
dc.format 101 s.(137 817 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Šikana cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject bossing cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject moc cs
dc.subject touha po moci cs
dc.subject poruchy osobnosti cs
dc.subject Bullying en
dc.subject mobbing en
dc.subject bossing en
dc.subject manipulation en
dc.subject power en
dc.subject lust for power en
dc.subject personality disorders en
dc.title Šikana v práci a na pracovišti
dc.title.alternative Bullying at Work and in the Workplace
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on bullying at work. The theoretical part describes key concepts, especially forms of bullying in the workplace, such as mobbing, bossing, manipulation and personality of the initiator of workplace violence and their victims. There are also described opportunities to prevent bullying in the workplace and in case of failure also the consequences and possible solutions. The practical part is focused on qualitative research, which deals with the origin, course and dealing with bullying from selected informants in an unnamed non-profit Christian church charity and also introspection.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41460
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
okénková_2016_dp.pdf 2.391Mb PDF View/Open None
okénková_2016_op.docx 18.14Kb Unknown View/Open None
okénková_2016_vp.docx 17.70Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account