Důstojné stárnutí v domovech pro seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Důstojné stárnutí v domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Peterková, Ivana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37044
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku důstojného stáří v domovech pro seniory, především z pohledu populace seniorů. Abychom správně mohli posuzovat kvalitu a dů-stojnost života starého člověka, je důležité zamyslet se nad jeho životními osudy, jejich tužbami a přáními. Pochopit a vnímat seniora jako osobnost, pochopit jejich představy o vlastním stáří. Osvojit si schopnost naslouchat starým lidem a respektovat jejich indivi-dualitu. Péče o staré lidi se týká nás všech, rodinných příslušníků či profesionálů v sociálních zaří-zeních. Stárnoucí a staří lidé potřebují pomoc v každodenním životě, pomoc nabízet jim pozitivní náhled na stáří a provázet je až po závěr jejich života.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject důstojné stáří cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject old age en
dc.subject growing older en
dc.subject growing older with dignity en
dc.subject quality of life en
dc.title Důstojné stárnutí v domovech pro seniory
dc.title.alternative Dignified ageng in the hom fos the elderly
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oralová, Renata
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the question of growing older with dignity. It focuses mainly on seniors´ point of view. To be able to evaluate quality and dignity of their lives, old people must be understood as personalities with their own dreams and wishes. Moreover, we need to acquire ability to listen to old people and respect their individuality. Taking care of old people relates to all of us ? either as family members or/and as professionals working in social services. What old people need is help in their everyday lives, positive view of life as such and being accompanied till the very end of their lives.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41464
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-22
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject kvalita života cs
local.subject stárnutí cs
local.subject homes for the aged en
local.subject quality of life en
local.subject aging en


Files in this item

Files Size Format View Description
peterková_2016_dp.pdf 1.656Mb PDF View/Open None
peterková_2016_op.docx 15.63Kb Unknown View/Open None
peterková_2016_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account