Vliv výchovy rodičů na chování dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv výchovy rodičů na chování dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Pinďáková, Natálie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37045
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vlivem výchovy rodičů na chování dítěte. V první kapitole se zmiňuje o rodině, její typologii a funkcích. Předmětem další kapitoly je rodinná výchova a její vliv na vývoj dítěte. Třetí kapitola je totožná s metodickou částí, kde jsou uvedeny metody a strategie, popsán způsob výběru a kritéria pro výběr výzkumných vzorků. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny kazuistiky celkem osmi rodin, přičemž vždy byly uvedeny dvě rodiny z kategorie rodin funkčních, problémových, dysfunkčních a afunkčních.
dc.format 86 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject typy rodiny cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject výchova cs
dc.subject patologické výchovné působení cs
dc.subject Family en
dc.subject family types en
dc.subject family functions en
dc.subject parenting en
dc.subject pathological parenting en
dc.title Vliv výchovy rodičů na chování dítěte
dc.title.alternative The influence of parents' upbringing on the child's behavior
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor degree thesis concerns the influence of parenting on the children´s behaviour. In the first chapter the author describes the family, its typology and functions. The subject matter of the next chapter is the parenting and its influence on the child´s development. The third chapter comprises the methodology and strategies used, a description of the selection procedure and criteria for the selection of research specimens. The fourth chapter presents case reports of eight families, of which the categories of functional, problem, dysfunctional and non-functional families are represented by two family each.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41465
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-29
local.subject výchovný styl v rodině cs
local.subject rodinná výchova cs
local.subject parenting style en
local.subject family education en


Files in this item

Files Size Format View Description
pinďáková_2016_dp.pdf 5.421Mb PDF View/Open None
pinďáková_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
pinďáková_2016_vp.docx 19.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account