Vliv sociálních služeb na kvalitu života seniora ve vybraném sociálním zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv sociálních služeb na kvalitu života seniora ve vybraném sociálním zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Prudík, Jiří
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:32Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37048
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života seniorů ve vztahu k sociálním službám v Domově pro seniory Foltýnova. Teoretická část se věnuje aspektu kvality života ve stáří, sociálním službám cílové skupiny seniorů a charakteristice pečovatelské služby a zájmové činnosti Domova pro seniory Foltýnova. Praktická část je zaměřena na zjištění subjektivního pohledu seniorů žijících v domově pro seniory na využívání sociální služby ve vztahu ke kvalitě života pomocí kvalitativního výzkumu.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject Senior en
dc.subject aging en
dc.subject age en
dc.subject social services en
dc.subject quality of life en
dc.subject retirement home en
dc.title Vliv sociálních služeb na kvalitu života seniora ve vybraném sociálním zařízení
dc.title.alternative The Influence of Social Services on the Quality of Senior's life in the Selected Social Settlement
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oralová, Renata
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of the quality of life of seniors in relation to the social services in a retirement home. The theoretical part focuses on the aspects of quality of life in the old age, social services for the target group of seniors and the characteristics of nursing services and recreational activities for the retirement home Foltýnova. The practical part is focused on the subjectice opinions of the clients of the retirement home to the use of the social services in relation to the quality of life using the qualitative research.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41469
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
prudík_2016_dp.pdf 3.723Mb PDF View/Open None
prudík_2016_op.docx 16.02Kb Unknown View/Open None
prudík_2016_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account