Ústav zabezpečovací detence jako totální exkluze

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ústav zabezpečovací detence jako totální exkluze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Sojková, Daniela
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37056
dc.description.abstract Téma bakalářské práce pojednává o zabezpečovací detenci, legislativním rámci tohoto ochranného opatření, typologií pachatelů a náplni práce odborných zaměstnanců. Je členěna na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretickou část jsem rozdělila na 3 kapitoly, které se zabývají samotným institutem zabezpečovací detence, historií, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jejich režimem a programem zacházení. V praktické části jsem zpracovala kazuistiky tří chovanců a provedla jejich rozbor.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ochranné opatření cs
dc.subject ústav pro výkon zabezpečovací detence cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject nepříčetnost cs
dc.subject chovanec cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject duševní poruchy cs
dc.subject deviace cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject porucha osobnosti cs
dc.subject Protective measures en
dc.subject institute for security detention en
dc.subject the crime en
dc.subject insanity en
dc.subject inmate treatment program en
dc.subject mental disorders en
dc.subject deviance en
dc.subject mental retardation en
dc.subject personality disorder en
dc.title Ústav zabezpečovací detence jako totální exkluze
dc.title.alternative Institute of security detention as total exclusion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gáč, Dušan
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated Thesis topic discusses security detention, the method of establishing such a protective measure, typology of offenders and job description professional staff. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into three chapters, which deal with the actual institute preventive detention, history and institutions for security detention and their regime. In the practical part I compiled case studies of three inmates and examining them.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41478
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
sojková_2016_dp.pdf 1.784Mb PDF View/Open None
sojková_2016_op.pdf 719.2Kb PDF View/Open None
sojková_2016_vp.docx 17.66Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account