Luciferův efekt v českém vězeňství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Luciferův efekt v českém vězeňství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Svobodová, Simona
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37057
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Luciferův efekt v českém vězeňství. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá definováním pojmů Luciferova efektu jak se anděl stane ďáblem, rozbor osobnosti profesora Zimbarda a jeho Stanfordského experimentu vznik, poznatky, etičnost a jeho pozitivní důsledky na společnost. Dále jsou v teoretické části zmíněny změny charakteru osobnosti pod tlakem okolností, práce psychologa Milgrama, jeho experiment a práce všestranného vědce Le Bona charakteristika davu a vznik jeho zvláštních vlastností. Cílem praktické části výzkumu bylo zjistit, co činí člověka špatným. Jaké vlivy dělají jedince zlým. Jestli je zlo obsaženo již dávno v jedinci nebo je to ovlivněno pobytem ve vězení.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Luciferův efekt cs
dc.subject anděl a ďábel cs
dc.subject moc a zlo cs
dc.subject osobnost jedince a osobnost davu cs
dc.subject experiment cs
dc.subject The Lucifer Effect en
dc.subject Angel and Satan en
dc.subject power and evil en
dc.subject personality of the individual and crowd characteristics en
dc.subject experiment en
dc.title Luciferův efekt v českém vězeňství
dc.title.alternative The Lucifer´s effect in the czech prison system
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis topic is The Lucifer Effect in Czech penitentiary system. Thesis consists of two parts - theoretical and practical. Theoretical part defines the concepts of The Lucifer Effect - how an angel transforms to Satan, analysis of personality of Dr. Zimbardo and his Stanford Prison Experiment - formation, knowledge, ethics and its positive consequences on society. Furthermore, the theoretical part mentions: the changes of personality under pressure of circumstances, the work of psychologist Milgram and his experiment and the work of scientist Le Bon - the charac-teristics of crowd and the formation of its special aspects. Goal of the practical part of the research is to find out what makes good people do bad things. What influences make good people turn evil and also if evil is already part of one's personality and or if it's influenced by the imprisonment.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41481
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
svobodová_2016_dp.pdf 2.014Mb PDF View/Open None
svobodová_2016_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
svobodová_2016_vp.docx 17.76Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account