Úskalí komunikace na vysokých školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úskalí komunikace na vysokých školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Štefanová, Aneta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37063
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá popisem lidské komunikace a rozdělením komunikace na verbální a neverbální. Práce je zaměřena především na prezentování, které je u většiny lidí provázeno komunikačními bariérami. Těmto překážkám lze předcházet různými technikami, seznámíme se s návody a radami, jak komunikační bariéry úspěšně překonat. Následující praktická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, zkoumajícího prezentační schopnosti a bariéry studentů vysokých škol. Zjištěné výsledky analyzujeme, interpretujeme a navrhneme doporučení.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidská komunikace cs
dc.subject verbální komunikace cs
dc.subject neverbální komunikace cs
dc.subject prezentace cs
dc.subject komunikační bariéry cs
dc.subject human communication en
dc.subject verbal communication en
dc.subject nonverbal communication en
dc.subject presentation en
dc.subject communication barriers en
dc.title Úskalí komunikace na vysokých školách
dc.title.alternative Difficulties of communication at universities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oralová, Renata
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the description of human communication and distribution of communication to verbal and nonverbal. The work is mainly focused on the presentation that is in most people accompanied by communication barriers. These barriers can be prevented by different techniques, familiarize ourselves with the instructions and advice on how to successfully overcome communication barriers. The following practical part contains the results of a survey that examines the barriers and presentation skills of university students. The results analyze, interpret and propose recommendations.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41492
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-29
local.subject osobní prezentace cs
local.subject vysoké školy cs
local.subject self-presentation en
local.subject universities and colleges en


Files in this item

Files Size Format View Description
štefanová_2016_dp.pdf 1.301Mb PDF View/Open None
štefanová_2016_op.docx 16.09Kb Unknown View/Open None
štefanová_2016_vp.doc 63.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account