Život rodiny s postiženým dítětem (posttraumatický rozvoj)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Život rodiny s postiženým dítětem (posttraumatický rozvoj)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Turečková, Magdaléna
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37067
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Život rodiny s postiženým dítětem (posttraumatický rozvoj) se zabývá problematikou posttraumatického růstu a možnými pozitivními dopady této události na život jedince. V práci je popsán proces posttraumatického rozvoje, je zde podrobně pojednáno o problematice tělesného postižení a o situaci rodičů dětí s tímto postižením. Dále je nastíněna oblast sociální podpory pro tyto rodiny. Součástí praktické části je kvalitativní výzkum, provedený metodou polostrukturovaného rozhovoru se třemi respondenty, který je doplněn metodou krizové křivky. Tento výzkum zobrazuje pozitivní i negativní změny, které mohou rodiče v souvislosti s touto zkušeností pociťovat.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cs
dc.subject trauma cs
dc.subject posttraumatický rozvoj cs
dc.subject pozitivní a negativní změny cs
dc.subject postižené dítě cs
dc.subject rodiče dětí s tělesným postižením cs
dc.subject tělesné postižení cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject stress en
dc.subject trauma en
dc.subject posttraumatic growth en
dc.subject positive and negative changes en
dc.subject a disabled child en
dc.subject parents of children with disabilities en
dc.subject physical disabilities en
dc.subject social services en
dc.title Život rodiny s postiženým dítětem (posttraumatický rozvoj)
dc.title.alternative The Impact of Child Disability on the Family (posttraumatic development)
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis Life of families with a disabled child (posttraumatic growth) deals with posttraumatic growth and the potential positive impact of this event on an individual is life. The thesis describes the process of posttraumatic growth, there is a detailed description of the problems of disability and the situation of parents of children with this disability. It is outlined the area of social support for these families. The practical part is a qualitative research conducted by the semi structured interview with the three respondents, which is accompanied by a crisis curve. This research shows the positive and negative changes that parents can in connection with this experience felt.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41496
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
turečková_2016_dp.pdf 1.498Mb PDF View/Open None
turečková_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
turečková_2016_vp.docx 16.78Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account