Život ve tmě - život lidí se zrakovým postižením v dnešní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Život ve tmě - život lidí se zrakovým postižením v dnešní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Vaculíková, Bohumila
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.issued 2016-03-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37068
dc.description.abstract Bakalářská práce ,,Život ve tmě život lidí se zrakovým postižením v dnešní společnosti,"se zabývá pohledem na každodenní život zrakově postižených lidí. Jejím cílem je posouzení možnosti integrace a samostatného života zrakově postižených lidí v současné společnosti. V teoretické části práce se snažím za pomoci literatury popsat vznik a diagnostiku zrakových vad, které způsobují ztrátu zraku, vývoj a výchovu zrakově postižených od narození až do dospělosti. Dále zde popisuji vzdělávání a získávání dovedností za pomoci kompenzačních pomůcek, vzdělávacích institucí a speciálních středisek. Praktická část je vypracována na základě výpovědí zrakově postižených jedinců a zpracována pomoci kvalitativního výzkumu. Výsledkem je analýza rozhovorů, která odhaluje názory zrakově postižených na život v dnešní společnosti, a to v oblasti osobní, sociální a pracovní.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject postižení cs
dc.subject zrakové cs
dc.subject nevidomý cs
dc.subject integrace cs
dc.subject kompenzace cs
dc.subject péče cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject sociální cs
dc.subject pracovní cs
dc.subject impairment en
dc.subject visual en
dc.subject blind en
dc.subject integration en
dc.subject compensation en
dc.subject care en
dc.subject help en
dc.subject social en
dc.subject working en
dc.title Život ve tmě - život lidí se zrakovým postižením v dnešní společnosti
dc.title.alternative Life in the dark - life of visually impaired people in today's society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis,, Life in the dark - the life of visually impaired people in today's society,"deals with looking at the everyday life of the visually impaired people. Its aim is to assess the possibilities of integration and independent life of visually impaired people in contemporary society. In the theoretical part I try with the help of literature to describe the origin and diagnosing sight defects that cause loss of vision, development and education of the visually impaired from birth to adulthood. Then I describe here training and skills acquisition with the help of assistive devices, educational institutions and special centers. The practical part is based on the testimony of visually impaired people and processed using qualitative research. The result is an analysis of the interviews, which reveals opinions visually impaired for life in today's society, in personal, social and labor.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41497
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
vaculíková_2016_dp.pdf 871.6Kb PDF View/Open None
vaculíková_2016_op.doc 57Kb Unknown View/Open None
vaculíková_2016_vp.docx 17.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account