Eutanazie a společnost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Eutanazie a společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Vítková, Pavlína
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37069
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na eutanazii a společnost. V teoretické části se zaměřuji na definici eutanazie a její druhy. Dále se zabývám eutanazií v některých evropských zemích, kde se eutanazie provádí. Uvádím argumenty pro a proti eutanazii. V teoretické části se také zabývám paliativní péčí, která s eutanazií nepochybně souvisí. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum, který zkoumá postoj odborné a laické veřejnosti k problematice eutanazie. Výzkum je zaměřen na společnost a její znalost pojmu eutanazie, dále na eutanazii a její legalizaci v České republice, argumenty pro a proti eutanazii a na potřebu a úroveň paliativní péče v České republice. Získané poznatky jsou analyzovány a vyhodnoceny v závěru práce.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject eutanazie cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject suicidium cs
dc.subject pacient cs
dc.subject legalizace eutanazie cs
dc.subject důstojná smrt cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospic cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject euthanasia en
dc.subject assisted suicide en
dc.subject patient en
dc.subject euthanasia legalisation en
dc.subject dignified death en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice en
dc.subject hospice care en
dc.title Eutanazie a společnost
dc.title.alternative Euthanasia and Society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with euthanasia and society. The theoretical part focuses on the definition of euthanasia and its types. Further I concern myself with the issue of euthanasia in some European countries which perform euthanasia. I present the pros and cons of euthanasia. In the theoretical part there is also focus on palliative care which is without a doubt connected to euthanasia. The practical part focuses on quantitative research which examines the stance of both expert and lay public on the issue of euthanasia. The research focuses on the society's familiarity with the meaning of the term euthanasia, on the state and legalisation of euthanasia in the Czech Republic, the pros and cons of euthanasia and on the need for and the level of palliative care in the Czech Republic. The research findings are analysed and evaluated in the conclusion.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41499
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
vítková_2016_dp.pdf 1.848Mb PDF View/Open None
vítková_2016_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
vítková_2016_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account