Senior jako oběť protiprávního jednání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senior jako oběť protiprávního jednání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Vobejdová, Marie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37071
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na populaci seniorů a protiprávní jednání, které je na nich pácháno. Teoretická část se zabývá především terminologickým vymezením pojmů senior, stárnutí, protiprávní jednání ve vztahu k seniorům, prevence kriminality a profese sociálního pedagoga. Praktická část je zpracována formou kvantitativního výzkumu, jehož hlavním cílem je zjištění míry kriminality páchané na seniorech v oblasti Kutnohorska, rozsah jejich informovanosti v souvislosti s prevencí a povědomostí o profesi sociálního pedagoga.
dc.format 72 s., Přílohy 14 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject protiprávní jednání cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject senior en
dc.subject aging en
dc.subject infringement en
dc.subject social pedagogue en
dc.title Senior jako oběť protiprávního jednání
dc.title.alternative Senior as a victim of the infringement
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the population of older persons and illegal conduct that is inflicted on them. The theoretical part deals with the terminology defining the concepts senior, aging, unlawful conduct in relation to the elderly, crime prevention and the profession of social pedagogue. The practical part is processed by quantitative research, whose main objective is to determine the extent of crime committed against seniors in Kutnohorska, the extent of their awareness with regard to the prevention and awareness of the profession of social pedagogue.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41502
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
vobejdová_2016_dp.pdf 3.900Mb PDF View/Open None
vobejdová_2016_op.docx 17.26Kb Unknown View/Open None
vobejdová_2016_vp.doc 61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account