Bioetika: problém potratů a eutanazie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bioetika: problém potratů a eutanazie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Wiesnerová, Jitka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37075
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je seznámit s problematikou potratů a eutanazie z pohledu dnešní společnosti; zmapovat postoje různých společenských skupin k této problematice a pokusit se o porovnání postojů katolické církve s ateistickými skupinami. V první kapitole se práce zabývá bioetikou, jejím vymezením a historií. Ve druhé kapitole seznamuje s interrupcemi, mapuje příčiny a nabízí možná řešení. Ve třetí kapitole pojednává o problematice kvality života a umírání, vysvětluje pojem eutanazie, hledá příčiny zájmu o eutanazii a nabízí alternativní řešení konce lidského života. V závěru celou problematiku shrnuje a snaží se nastínit možnosti využití sociální pedagogiky v těchto velmi citlivých částech života každého z nás.
dc.format 52
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cs
dc.subject bioetika cs
dc.subject interrupce cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject eutanazie cs
dc.subject sebevražda cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject ethics en
dc.subject bioethics en
dc.subject abortion en
dc.subject quality of life en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject euthanasia en
dc.subject suicide en
dc.subject palliative care en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Bioetika: problém potratů a eutanazie
dc.title.alternative Bioethics- The Issues Surrounding Abortions and Euthanasia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalivodová, Zuzana
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor thesis is to introduce the issues of abortion and euthanasia from the viewpoint of today's society; to determine the stance of various social groups on these issues and to attempt to compare the attitude of the Catholic Church to that of atheist groups. The first chapter of the thesis deals with bioethics, its definition and history. The second chapter introduces abortions, determines the causes and offers possible solutions. The third chapter deals with the issue of quality of life and dying, explains the concept of euthanasia, looks for the causes of interest in euthanasia and offers alternative solutions to the ending of human life. In the conclusion there is a summary of both issues and an attempt to outline the possible useage of social pedagogy in these sensitive parts of the life of each of us.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41510
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
wiesnerová_2016_dp.pdf 1.677Mb PDF View/Open None
wiesnerová_2016_op.docx 18.69Kb Unknown View/Open None
wiesnerová_2016_vp.doc 53.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account