Zabezpečovací detence jako nový druh ochranného opatření v penitenciární praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zabezpečovací detence jako nový druh ochranného opatření v penitenciární praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Žurková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37076
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zabezpečovací detencí jako zcela novým druhem ochranného opatření společnosti od nebezpečných pachatelů trestné činnosti, kteří jsou ve většině případů vážně duševně nemocní a nebezpeční sobě nebo svému okolí a které je nezbytné po určitou dobu od společnosti izolovat. S ohledem na stoupající závažnost trestné činnosti a omezené nástroje ústavní ochranné léčby těchto pachatelů v psychiatrických nemocnicích by se v případě absence tohoto druhu ochrany společnosti od těchto osob mohlo s humanizací dnešní doby jednat o vážné ohrožení celé společnosti. Proto se v teoretické části práce věnuji vzniku, právním vymezením a podmínkám výkonu zabezpečovací detence a novým detenčním ústavům v Brně a v Opavě. Cílem praktické části práce je pak analýzou dostupných dat vymezit typického chovance detenčního ústavu, seznámit s průběhem zařazování chovanců v detenčních ústavech, terapeuticko-léčebným působením a celkovou motivací k jejich léčbě a případnému přechodu do ústavního ochranného léčení.
dc.format 62 s.(12463 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zabezpečovací detence cs
dc.subject detenční ústav cs
dc.subject chovanec cs
dc.subject ochranné opatření cs
dc.subject ochranné léčení cs
dc.subject nebezpečnost cs
dc.subject penitenciaristika cs
dc.subject Preventive detention en
dc.subject detention facility en
dc.subject inmate en
dc.subject protective measure en
dc.subject protective therapy en
dc.subject dangerousness en
dc.subject penitenciaristic en
dc.title Zabezpečovací detence jako nový druh ochranného opatření v penitenciární praxi
dc.title.alternative Security detention as a new kind of protective measure in the penitentiary practice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gáč, Dušan
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The thesis deals with preventive detention as an entirely new kind of protective measure for the society against dangerous offenders who are in most cases seriously mentally ill and are dangerous either to themselves or to those around them and who need to be isolated from the society for a certain period of time. With regard to the ever increasing severity of criminal activities and the limited tools of the constitutional protective therapy of such offenders in psychiatric hospitals, with today's humanisation in the absence of this kind of protection of the society from these persons there could be a serious threat to the whole of society. Therefore, in the theoretical part I deal with the establishment, legal definitions and conditions governing the exercise of preventive detention and the new detention facilities in Brno and Opava. The aim of the practical part of the thesis is to define through the analysis of available data a typical detention facility inmate, to introduce the process of inmate placement in the detention facilities, the therapeutic effects and the overall motivation for their treatment and the possible transition to constitutional protective therapy.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41511
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
žurková_2016_dp.pdf 2.088Mb PDF View/Open None
žurková_2016_op.pdf 690.3Kb PDF View/Open None
žurková_2016_vp.docx 17.54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account