Rozvoj prosociálních dovedností prostřednictvím úpolových sportů u dětí školního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozvoj prosociálních dovedností prostřednictvím úpolových sportů u dětí školního věku

Show full item record

No preview available
Title: Rozvoj prosociálních dovedností prostřednictvím úpolových sportů u dětí školního věku
Author: Blešová, Monika
Advisor: Suchánková, Eliška
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem prosociálních dovedností prostřednictvím úpolových sportů u dětí mladšího a staršího školního věku. Teoretická část je zpracována metodou analýzy použité literatury. Pojednává o vývoji dítěte ve školním věku s ohledem na jeho emoční, kognitivní, jazykový a tělesný vývoj. V další části je charakterizován sociální vývoj dítěte v rámci rodiny, vrstevnických skupin, školy a volného času. Tento sociální vývoj dí-těte je dále charakterizován i v rámci kurikula, vlivu učitele na dítě a typu použitých metod rozvíjející prosociální dovednosti. Závěr teoretické části je věnován seznámení se s bojovými a úpolovými sporty a jejich vlivem na sociální a psychickou dimenzi žáka. V praktické části je využíván kvantitativní výzkum, kde s pomocí metody dotazníkového šetření zjišťujeme povědomí o prosociálních dovednostech a vliv úpolových sportů na roz-voj těchto dovedností u žáků školního věku. Praktickým přínosem diplomové práce je zís-kání širšího povědomí o důležitosti rozvoje prosociálních dovedností dětí a o vlivu úpolo-vých sportů na tyto dovednosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37108
Date: 2015-12-01
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: D 41559


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
blešová_2016_dp.pdf 2.517Mb PDF View/Open None
blešová_2016_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
blešová_2016_vp.docx 18.84Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account