Vliv odměn a trestů na děti v mladším školním věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv odměn a trestů na děti v mladším školním věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Čermák, Petr
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:36Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:36Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37116
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá nejfrekventovanějšími výchovnými prostředky, kterými jsou odměny a tresty. Zkoumá, jaký vliv má odměňování a trestání na děti v mladším školním věku. Práce nahlíží na skutečnost, jaká rizika mohou odměny a tresty přinášet v důsledku častého používání a dále na to, zda motivace jedince použitá jako určitého regulačního prvku ve výchově může tyto dva fenomény nahradit, nebo je omezit. Praktická část zjišťuje, jakým způsobem reagují děti na odměňování a trestání a jaký mají postoj na používání odměn a trestů jako výchovného prostředku. Obsah diplomové práce a z ní vyvozené závěry jsou určeny k dalšímu využití především pro rodiče a pedagogy.
dc.format 79 s. (103 108 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odměny cs
dc.subject tresty cs
dc.subject výchovné prostředky cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject motivace cs
dc.subject mravní výchova cs
dc.subject rewards en
dc.subject punishments en
dc.subject educational resources en
dc.subject training en
dc.subject educational styles en
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject family function en
dc.subject motivation en
dc.subject moral education en
dc.title Vliv odměn a trestů na děti v mladším školním věku
dc.title.alternative The Influence of Rewards and Punishments on Lower-Primary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the most frequent educational resources, which are rewards and punishments. Examines the impact of the rewards and punishment on children in school age. Work looks at the reality, what risks they can bring rewards and punishments as a result of frequent use and whether the motivation of individuals used as a regulatory element in the education of these two phenomena may replace or reduce. The practical part investigates how children respond to rewards and punishment and their attitude to the use of rewards and punishments as an educational resource. The content of the thesis and the conclusions drawn from it are intended for other uses, especially for parents and educators.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41572
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
čermák_2016_dp.pdf 3.899Mb PDF View/Open None
čermák_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
čermák_2016_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account