Trávení volného času v dlouholetých manželstvích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Trávení volného času v dlouholetých manželstvích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Dujková, Eva
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:37Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:37Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37120
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na způsob trávení volného času v dlouholetých manželstvích. Vysvětluje problematiku volného času od jeho historických kořenů, po současný pohled na trávení volného času v manželství a specifikuje jeho časovou strukturu, kategorie i aktivity. Zabývá také aspekty volného času v manželství, vývojem i změnami, které provází dlouholetá manželství a souvislostmi s naplněním volného času a životního stylu v manželství. Cílem diplomové práce je osvětlit problematiku trávení volného času v dlouholetých manželstvích. Kvalitativně orientovaný výzkum je proveden s využitím polostrukturovaných rozhovorů s konkrétními manželskými páry. Postup výzkumu vychází ze zakotvené teorie.
dc.format 68 s. (131 028)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject partnerství cs
dc.subject dlouholetá manželství cs
dc.subject vztah cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject zakotvená teorie cs
dc.subject partnership en
dc.subject long-term marriage en
dc.subject relationship en
dc.subject leisure en
dc.subject lifestyle en
dc.subject qualitative research en
dc.subject grounded theory en
dc.title Trávení volného času v dlouholetých manželstvích
dc.title.alternative Leisure Activities in Long-Term Marriages
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on leisure time in long-term marriages. It explains the issues of free time from its historical roots until the current view of leisure in a marriage, and it specifies its time structure, categories and activities. It also deals with the aspects of free time in a marriage, its development and changes that accompany long-term marriages, and re-lations with filling free time and lifestyle in a marriage. The aim of the thesis is to explain the issue of spending free time in long-term marriages. Qualitative research is conducted using half-structured interviews with concrete married couples. The process of the research is based on the grounded theory.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41578
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
dujková_2016_dp.pdf 2.156Mb PDF View/Open None
dujková_2016_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
dujková_2016_vp.docx 18.46Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account