Nezaměstnanost jako nová životní zkušenost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost jako nová životní zkušenost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Chudárková, Ludmila
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:38Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:38Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37131
dc.description.abstract Tato diplomová práce se soustřeďuje na to, jak jedinec starší 50 let, který má za sebou dlouholetou pracovní dráhu a zaměstnání bylo nedílnou součástí jeho života, prožívá svou první nezaměstnanost. Výzkumnou metodou pro analýzu a zpracování dat je kvalitativní výzkum, za zdroj pro získání údajů slouží polostrukturovaný rozhovor. Realizovaným výzkumem bylo zjištěno, že se jedná o skupinu uchazečů o zaměstnání, která po ztrátě zaměstnání hledá velmi obtížně své místo ve společnosti. Tito nezaměstnaní jsou sice ochotni přizpůsobit se požadavkům trhu práce, ale svůj návrat do zaměstnání vnímají jako komplikovaný kvůli svému věku, zdravotním problémům nebo složité rodinné situaci. Diplomová práce může sloužit jako podnět k diskusi o tom, jakým způsobem pracovat s touto skupinou nezaměstnaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
dc.format 88 s. (27 968 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject práce cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject unemployment en
dc.subject job en
dc.subject labour market en
dc.subject employment en
dc.title Nezaměstnanost jako nová životní zkušenost
dc.title.alternative The Unemployment As a New Life Experience
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on how a person over 50, who has had a long working career and their job has been an integral part of their life, gets unemployed for the first time. The research method for the analysis and data processing is the qualitative research; the semi-structured interview is used as a source for obtaining data. The research has revealed that a group of job seekers who, after losing a job, find it very difficult to re-establish themselves in the society. Although these unemployed people are willing to adapt to the requirements of the labour market, they perceive their return to work as complicated due to their age, health problems or a complicated family situation. The thesis can serve as a stimulus for discussion about how to work with this group of unemployed people in the active employment policy.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41601
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
chudárková_2016_dp.pdf 2.247Mb PDF View/Open None
chudárková_2016_op.doc 57Kb Unknown View/Open None
chudárková_2016_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account