Agresivita dětí předškolního věku a její řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivita dětí předškolního věku a její řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Imreová, Iveta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:38Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:38Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37132
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá agresivitou dětí předškolního věku a jejím řešením. Teoretická část je zaměřena na objasnění terminologie, která se týká této oblasti. Vyjasníme si pojmy agrese a agresivita a rozdíl mezi nimi, abychom si ujasnili, že agrese není synonymem agresivity a naopak. Do této kapitoly rovněž spadají i směry a druhy agrese. Dále si popíšeme faktory a potřeby, které ovlivňují agresivitu. Poslední část je věnována řešením a prevencí agresivity. Cílem praktické části je zjistit, jakým způsobem rodiče řeší agresivní chování dětí předškolního věku.
dc.format 77 s. (110 360 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject řešení agresivity cs
dc.subject prevence agresivity cs
dc.subject aggression en
dc.subject aggressivenes en
dc.subject solution of aggression en
dc.subject prevention of aggression en
dc.title Agresivita dětí předškolního věku a její řešení
dc.title.alternative Aggression in Preschoolers and its Solution
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with aggressiveness of preschool children and its solution. The theoretical part is focused on terminology clarification related to this field. The concepts of aggression and aggressiveness, as well as the difference between them, will be clarified in order to make clear that aggression is not synonymous with aggressiveness and vice versa. This chapter also includes the styles and types of aggression. Furthermore, the factors and needs that affect aggressiveness will be described. The last section is devoted to the solution and prevention of aggressiveness. The aim of the practical part is to find out how parents solve aggressive behaviour of preschool children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41602
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-15
local.subject děti předškolního věku cs
local.subject agresivita dětí cs
local.subject agresivní chování cs
local.subject preschool children en
local.subject preschoolers en
local.subject aggressiveness in children en
local.subject aggressive behavior en


Files in this item

Files Size Format View Description
imreová_2016_dp.pdf 2.157Mb PDF View/Open None
imreová_2016_op.docx 24.44Kb Unknown View/Open None
imreová_2016_vp.doc 50Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account