Příprava na stáří jako integrální součást života

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava na stáří jako integrální součást života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Jaroščáková, Jana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:39Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:39Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37139
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přípravou na stáří, která by měla probíhat po celý život každého člověka. Ve stáří dochází k mnoha změnám jak fyzickým, psychickým, sociálním tak i ekonomickým, proto je nutné se na ně správně připravit. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je vymezeno stáří a stárnutí, popsána příprava na stáří, a kvalita života po odchodu do důchodu s jeho změnami a s možnostmi naplnění volného času. V empirické části se práce zabývá kvantitativním výzkumem, ve kterém si klade za cíl zmapovat míru připravenosti osob v produktivním věku na stáří.
dc.format 105 s. (177 017 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject příprava na stáří cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject senior cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject životní etapa cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject penze cs
dc.subject spoření cs
dc.subject vzdělávání seniorů cs
dc.subject preparation for old age en
dc.subject old age en
dc.subject aging en
dc.subject senior en
dc.subject quality of life en
dc.subject life stage en
dc.subject leisure time en
dc.subject age-ism en
dc.subject retirement en
dc.subject saving en
dc.subject education of seniors en
dc.title Příprava na stáří jako integrální součást života
dc.title.alternative Preparation for the Old Age as an Integral Part of Life
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Blaštíková, Lucie
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated This thesis deals with preparation for old age, which should take place throughout the life of every human being. In old age, many changes take place in the physical, mental, social as well as economic realm and it is, therefore, necessary to prepare for them appropriately. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part defines old age and aging, describes the preparation for old age and quality of life after retirement with its changes and options for spending leisure time. In the empirical part, the thesis deals with quantitative research, which aims to map the level of readiness of working-age people for old age.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41609
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
jaroščáková_2016_dp.pdf 3.368Mb PDF View/Open None
jaroščáková_2016_op.docx 21.52Kb Unknown View/Open None
jaroščáková_2016_vp.docx 20.24Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account