Úroveň vybraných sociálních dovedností u dětí z dětských domovů a z běžných rodin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úroveň vybraných sociálních dovedností u dětí z dětských domovů a z běžných rodin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Juřenová, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:39Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:39Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37143
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje popisu a rozdělení sociálních dovedností a zároveň zkoumá jejich úroveň u adolescentů z dětských domovů a z běžných rodin. Teoretická část je zaměřena na vymezení a obsah sociálních dovedností. Podrobněji jsou popsány oblasti komunikace, spolupráce ve skupině, sebepojetí a akceptace druhých osob, asertivita a řešení konfliktů. Jsou zde uvedeny možnosti rozvíjení sociálních dovedností dle prostředí a konkrétní metody napomáhající k jejich rozvoji. Je zde věnována kapitola vývoji a projevům sociálních dovedností v období adolescence. Cílem praktické části bylo pomocí kvantitativního výzkumu zjistit, zda existují rozdíly v sociálních dovednostech mezi adolescenty z dětských domovů a z běžných rodin.
dc.format 88 s. (133 087)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální dovednosti cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject sebepojetí cs
dc.subject akceptace cs
dc.subject asertivita cs
dc.subject řešení konfliktů cs
dc.subject social skills en
dc.subject adolescence en
dc.subject communication en
dc.subject cooperation en
dc.subject self-concept en
dc.subject acceptance en
dc.subject assertive-ness en
dc.subject conflict resolutions en
dc.title Úroveň vybraných sociálních dovedností u dětí z dětských domovů a z běžných rodin
dc.title.alternative The Level of Selected Social Skills in Children from the Children's Homes and Standard Families
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2016-05-30
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is to describe and divide social skills and examine their level among adolescents from orphanage and adolescents from nuclear families. The theoretical part of this thesis is dedicated to defining social skills and their content. The sphere of the com-munication, teamwork, self-content and acceptance of other people as well assertiveness and conflict resolution are described here in detail. The thesis also mentions possibilities of social skills development according to environment and also point out concrete methods which help to increase this development. One of the chapters is also focused on evolution and expression of social skills during an adolescence period. The main goal of this thesis were to find out, by using quantitative research, if there would be any differences in social skills among the adolescents from orphanage and adolescents from nuclear families.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41614
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
juřenová_2016_dp.pdf 2.377Mb PDF View/Open None
juřenová_2016_op.docx 21.65Kb Unknown View/Open None
juřenová_2016_vp.docx 24.19Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account