Rodinná výchova v kontextu hodnotové orientace adolescentů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodinná výchova v kontextu hodnotové orientace adolescentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Kovelská, Pavla
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:40Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:40Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37152
dc.description.abstract Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol, z nichž první se zabývá rodinou a výchovou ve vztahu k tématu práce. Druhá kapitola se věnuje vymezení základních pojmů jako hodnotová orientace a hodnoty, dále pak procesu formování hodnot. Třetí kapitola se zaměřuje na problematiku rodiny a výchovy k hodnotám. Čtvrtá kapitola je věnována tématu adolescence, jejímu věkovému vymezení a popisu vývojových změn v tomto období. Praktická část popisuje metodu výzkumu a prezentuje výsledky výzkumu. Základním východiskem sledování možnosti působení rodinné výchovy na hodnoty adolescenta je model devíti polí, vyplývající z kombinace emočního vztahu a výchovného řízení rodičů.
dc.format 104 s. (25 694 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hodnota cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject styl rodinné výchovy cs
dc.subject emoční vztah cs
dc.subject výchovné řízení cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject Value en
dc.subject value system en
dc.subject style of the family education en
dc.subject emotional relationship en
dc.subject educational control en
dc.subject adolescent en
dc.title Rodinná výchova v kontextu hodnotové orientace adolescentů
dc.title.alternative Family Education in the Context of Value Orientation of Adolescents
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The theoretical part is devided into four chapters. The first chapter deals with the family and the education in the relation the topic of the thesis. The second chapter pursues to demarcation the basic concepts of the value of the orientation and to the process of the formation of the values. The third chlapters is about an issue of the family and the values of the education. The last fourth chapter pursues to the topic of adolescence and its demarcation of the years and the description of the evolution of the changes in this time. The practical part describes the method of the research and presents the results of the research. The principal point of effect of the family education to values in adolescent is the model of nine fields, resulting from a combination of emotional relationship and parents.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41628
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
kovelská_2016_dp.pdf 1.837Mb PDF View/Open None
kovelská_2016_op.docx 14.33Kb Unknown View/Open None
kovelská_2016_vp.doc 49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account