Dobrovolnictví a Integrovaný záchranný systém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dobrovolnictví a Integrovaný záchranný systém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Kubík, Stanislav
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:41Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:41Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37156
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá dobrovolnictvím a motivací k dobrovolnictví u Integrovaného záchranného systému a Hasičského záchranného sboru. Zaměřuje se na významné oblasti, které mají vliv na motivaci vedoucí příslušníky sboru k dobročinnosti ve spojitosti s povoláním záchranáře. Diplomová práce vymezuje pojmy hodnoty života, smyslu vykonávané práce, štěstí a lidské podpory. Z poznatků uvedených v teoretické části vychází následně část praktická. Při výzkumném projektu byl použitý standardizovaný dotazník zaměřený na motivaci k dobrovolnictví. Respondenty byli příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky. Cílem kvantitativního výzkumu je na základě získaných dat určit a objasnit motivační faktory vedoucí k dobrovolné činnosti. Závěrečná část obsahuje vyhodnocení výsledků výzkumu a přijetí závěrů a doporučení pro praxi.
dc.format 117 s. (164 563)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject Hasičská záchranný sbor cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject motivation en
dc.subject volunteering en
dc.subject the purpose of life en
dc.subject values en
dc.subject Fire Rescue Service en
dc.subject Integrated Rescue System en
dc.title Dobrovolnictví a Integrovaný záchranný systém
dc.title.alternative Volunteering within the Integrated Emergency System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2016-05-30
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with a volunteering and a motivation to do it in terms of the Integrated Rescue System and Fire Rescue Service. The diploma thesis focuses on the factors which influence the motivation of the members of the Fire Rescue Service to do the volunteer work. The thesis refers to terms such as value of life, the purpose of volunteering, happiness and human support. The practical part of the thesis deals with the findings stated in the theoretic part of this diploma thesis. To gain all the information needed, I used a standardized questionary focused on the motivation for volunteering. The respondents were the members of the Fire Rescue Service of the Czech Republic and the members of the Police of the Czech Republic. The aim of a quantitative research is to analyse the gained data and to determine the factors which motivate the firefighters to do the volunteer work. The final part of the diploma thesis contains the evaluation of research findings, conclusions and recommendation for the praxis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41633
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
kubík_2016_dp.pdf 4.331Mb PDF View/Open None
kubík_2016_op.docx 18.26Kb Unknown View/Open None
kubík_2016_vp.docx 20.77Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account