Pohled na Jana Amose Komenského z perspektivy sociálního pedagoga

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pohled na Jana Amose Komenského z perspektivy sociálního pedagoga

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Kučera, Aleš
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:41Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:41Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37159
dc.description.abstract Předmětem předkládané diplomové práce Pohled na Jana Amose Komenského z perspektivy sociálního pedagoga je hledání souvislostí mezi oborem sociální pedagogika a myšlenkami Jana Amose Komenského v jeho dílech Labyrint světa a ráj srdce a Obecná porada o nápravě věcí lidských. Jednalo se především o analýzu jeho vnímání výchovy, jejich prvků a možností změny společnosti prostřednictvím výchovy. V praktické části byl proveden kvalitativní výzkum a to metodou obsahové analýzy. Cílem výzkumu bylo analyzovat Komenského myšlenky v jeho vybraných dílech, které se týkají problematiky výchovy, jejího cíle a funkcí při utváření člověka a tímto i celé společnosti.
dc.format 89 s.(135 132 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject Jan Amos Komenský cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Všenáprava cs
dc.subject Labyrint světa a ráj srdce cs
dc.subject předmět výchovy cs
dc.subject činitel výchovy cs
dc.subject prostředky výchovy cs
dc.subject Social pedagogy en
dc.subject Jan Amos Komensky en
dc.subject education en
dc.subject Whole Correction en
dc.subject Labyrinth of the World and Paradise of the Heart en
dc.subject the subject of education en
dc.subject official education en
dc.subject means of education en
dc.title Pohled na Jana Amose Komenského z perspektivy sociálního pedagoga
dc.title.alternative The Portrait of Jan Amos Comenius from the Perspective of Social Pedagogy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis "Jan Amos Komensky from the perspective of the social educator" is finding connections between field of social pedagogy and ideas of Jan Amos Komensky presented in his works "The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, and "General Deliberation on the Remedy of Human Affairs". This thesis is focused mainly on the analysis of Jan Amos Komensky's perception of education, its elements and the possibility of changing the society through education. In the practical part the qualitative research by the content analysis method is carried out. The aim of the research is to ana-lyze Jan Amos Komnesky and his thoughts in the selected works, which are related to issues of education, its objective and function in development of the man and the society as a whole.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41636
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
kučera_2016_dp.pdf 1.808Mb PDF View/Open None
kučera_2016_op.doc 47.5Kb Unknown View/Open None
kučera_2016_vp.docx 19.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account