Dilemata kvality života seniorů v současné společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dilemata kvality života seniorů v současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Fogtová, Jindřiška
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:41Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:41Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37160
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou dnešních seniorů. Zaměřuje se na zjištění dilemat ohledně kvality a životní spojenosti seniorů v současné společnosti. V teoretické části je věnována pozornost stárnutí, stáří, kvalitě života a determinantům, které tyto oblasti provázejí. Část praktická je prezentací kvalitativního výzkumu, jenž prostřednictvím šestnácti polostrukturovaných interview má odpovědět na otázku subjektivního vnímání životních podmínek zkoumané skupiny. Výstupem našeho kvalitativního výzkumného šetření je zakotvená teorie.
dc.format 119
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject příprava a adaptace na stáří cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject aging en
dc.subject age en
dc.subject preparation and adaptation to the age en
dc.subject quality of life en
dc.title Dilemata kvality života seniorů v současné společnosti
dc.title.alternative Dilemmas of the Quality of Life in Seniors in the Contemporary Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The presented diploma thesis deals with the contemporary seniors problems. It focuses on the findings of the dilemmas concerning the quality of life of the elderly and their life satisfaction in contemporary society. In the theoretical part is paid attention to aging, age, quality of life and determinants that accompany these areas. The practical part is the presentation of qualitative research, through the sixteen semistructured interviews is answered the question of the subjective perception of the studied group living conditions. The output of my qualitative research investigation is the anchored theory.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41640
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
fogtová_2016_dp.pdf 1.466Mb PDF View/Open None
fogtová_2016_op.docx 21.84Kb Unknown View/Open None
fogtová_2016_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account