Sociální práce a etika v jednání sociálního pracovníka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální práce a etika v jednání sociálního pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Maczková, Renata
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37162
dc.description.abstract Diplomová práce "Sociální práce a etika v jednání sociálního pracovníka se zabývá sociální práci a etikou v jednání sociálního pracovníka, jak v teoretické, tak i praktické rovině. Sjednocuje pohled na sociální práci ve vztahu k sociální pedagogice, společnosti a také představuje její regionální rozměr. Profesní etika je představována ve spojitosti se sociální prací a také etickým kodexem, který je považován za základ každého sociálního pracovníka. Etika patří ke kompetencím, která je velmi důležitá v sociální práci. Kvantitativní výzkum ukázal, že je sociálními pracovníky uplatňována etika v sociální práci a to jak při práci s jednotlivcem, tak i rodinou. Dalším zajímavým zjištěním je, že u 25% sociálních pracovníků je někdy obtížné uvažovat eticky a to především při práci s rodinou a skupinou. U jednotlivců a komunity nebyla tato fakta zjištěna.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální práce cs
dc.subject etika sociální práce cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject social work en
dc.subject ethics en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Sociální práce a etika v jednání sociálního pracovníka
dc.title.alternative Social Work and Ethics in the Behaviour of the Social Worker
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated My thesis is called "The Social Work and Ethics in Social Worker´s Behaviour" deals with social work and ethics in social worker´s behaviour in theoretical as well as practical field. It integrates the general look at social work in accordance with social pedagogy, society and it also represents its regional dimension. Professional ethics is introduced in connection with social work as well as social ethic code, which is considered to be the basis of each social worker. Ethics is one of the competences, which is very important for social work. Quantitative research has, proved that ethics is applied in social work with an individual person and also with a family. Another interesting finding out shows that it is sometimes difficult to think ethically with 25% of social workers especially when working with a group or a family. Such finding out has not been ascertained with individual persons or community.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41643
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
maczková_2016_dp.pdf 2.346Mb PDF View/Open None
maczková_2016_op.docx 21.45Kb Unknown View/Open None
maczková_2016_vp.docx 17.68Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account