Evaluace vzdělávacích aktivit zaměstnanců úřadu práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace vzdělávacích aktivit zaměstnanců úřadu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Macháček, Dalibor
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37163
dc.description.abstract Diplomová práce pod názvem "Evaluace vzdělávacích aktivit zaměstnanců Úřadu práce České republiky" pojednává o problematice dalšího vzdělávání zaměstnanců ve vybrané organizaci, kde autor diplomové práce působí. Teoretická východiska diplomové práce popisují vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizacích. Dále je velká pozornost věnována systému vzdělávání v organizaci, kde je snaha poukázat na jeho důležitost. Poslední teoretická část se věnuje evaluaci ve vzdělávání a popisu organizace úřadu práce. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit a analyzovat systém vzdělávání ve vybrané organizaci, identifikovat jeho kladné stránky i problémy, tak, jak jsou vnímány zaměstnanci. Cílem je také zjistit celkovou spokojenost zaměstnanců se vzdělávacími kurzy, přínos vzdělávacích aktivit, motivaci nadřízenými do dalšího vzdělávání, ochotu zda by se zaměstnanci sami finančně podíleli na dalším vzdělávání a zda se v posledních třech letech vzdělávali o svém volném čase. Výsledkem práce je stanovení doporučení zjištěných ze závěrů šetření v organizaci, ve které je výzkum realizován.
dc.format 91 (179 637)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Systém vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject zaměstnanci úřadu práce cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject System of education en
dc.subject adult education en
dc.subject employee's office workers en
dc.subject other training en
dc.subject evaluation en
dc.title Evaluace vzdělávacích aktivit zaměstnanců úřadu práce
dc.title.alternative Evaluation of the Labour Office Employees' Training Activities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-30
dc.description.abstract-translated Thesis "Evaluation of the Labour Office Employees' Training Activities" deals with problematic of further education of employees in chosen organization, where author work. Theoretical recourse of this thesis describes education and development of employees in organization. Great attention is dedicated to educational system in organization, where is an effort to show its importance. Last parts of theoretical section deal with evaluation in education and description of Labour Office organization. Main target of thesis is evaluate and analyze system of education in chosen organization, identify its positive aspects and problems and how they are perceived by employees. One of targets is also determinate overall contentment of employees with educational courses, benefit of educational activities, supervisors motivating to other education, willingness of employees to participate financially on their other education and if employees educate themselves in their free time. Result of thesis is to made recommendations, which was found from conclusions of survey in organization where research was implemented.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41644
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
macháček_2016_dp.pdf 3.200Mb PDF View/Open None
macháček_2016_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
macháček_2016_vp.docx 18.31Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account