Analýza volnočasových aktivit dětí a mládeže ve vybraném regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza volnočasových aktivit dětí a mládeže ve vybraném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubalíková, Andrea
dc.contributor.author Martinická, Janka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37165
dc.description.abstract Diplomová práca sa zameriava na analýzu trávenia voľného času detí a mládeže vo vybranom regióne. Teoretická časť je venovaná voľnému času, jeho funkciám, dimenziám, špecifikám a samotnej organizácii voľného času. Ďalej sa zaoberá aspektmi výchovy vo voľnom čase, jej jednotlivými formami a metódami, definuje jednotlivé zariadenia a opisuje predošlé výskumy v danej problematike. V empirickej časti sme kvantitatívnym výskumom prostredníctvom dotazníkov skúmali ako deti a mládež trávia svoj voľný čas či už podľa rodovej príslušnosti, miesta bydliska alebo podľa jednotlivých organizačných foriem.
dc.format 77 s. (105 022)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject voľný čas cs
dc.subject deti a mládež cs
dc.subject výchova vo voľnom čase cs
dc.subject záujmové činnosti cs
dc.subject zariadenia voľného času cs
dc.subject pedagogika voľného času cs
dc.subject leisure time en
dc.subject children and young people en
dc.subject education in leisure time en
dc.subject hobbies en
dc.subject leisure time facilities en
dc.subject leisure time pedagogy en
dc.title Analýza volnočasových aktivit dětí a mládeže ve vybraném regionu
dc.title.alternative An Analysis of Leisure Activities for Children and Youth in the Selected Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on how children and young people spend their leisure time in the re-gion selected. The theoretical part thereof is dedicated to the leisure time, its functions, dimensions, specifics and the very organization of the leisure time. It further looks into the aspects of education in leisure time, its individual forms and methods, defines individual facilities and describes previous researches in the field. How children and young people spend their leisure time according to their ancestry, residence or individual organizational forms was quantitatively researched via questionnaires in the empirical part of the thesis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41646
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
martinická_2016_dp.pdf 2.512Mb PDF View/Open None
martinická_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
martinická_2016_vp.docx 16.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account