Etická výchova jako prevence sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etická výchova jako prevence sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Mičulková, Monika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37169
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje etické výchově, dítěti předškolního věku, sociálně patolo-gickým jevům, primární prevenci a klíčovému tématu etické výchovy jako prevenci sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku. Všechna uvedená témata jsou psána s ohledem na věkové zvláštnosti dítěte předškolního věku a školní praxi. Výstu-pem práce je preventivní program soustředěný na prosociální chování, které je základem pro etickou výchovu. Program je určen dětem předškolního věku, které se hravou for-mou učí osvojit si podstatu prosociálního jednání.
dc.format 127 s. (181981)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etická výchova cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject ethical education en
dc.subject preschool age en
dc.subject socio-pathological phenomena primary prevention en
dc.title Etická výchova jako prevence sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku
dc.title.alternative Ethical Education as Prevention of Socially Pathological Phenomena in Preschool-Aged Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to ethical education, child of preschool age, socio-pathological phenomena primary prevention and the core issue of ethics education as prevention of socially pathological phenomena in children of preschool age. All topics are written with respect to age-specific child's preschool and school practice. The outcome of this work is a preventive program focused on prosocial behavior, which is the basis for ethical education. The program is designed for children of preschool age, who playfully learn the essence of prosocial behavior.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41652
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-12


Files in this item

Files Size Format View Description
mičulková_2016_dp.pdf 3.289Mb PDF View/Open None
mičulková_2016_op.doc 58.5Kb Unknown View/Open None
mičulková_2016_vp.docx 23.00Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account