Kvalita života seniorů žijících v domě s pečovatelskou službou Veselí nad Moravou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života seniorů žijících v domě s pečovatelskou službou Veselí nad Moravou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Rajsiglová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:44Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:44Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37186
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o kvalitě života seniorů. Zabývá se problematikou stáří a stárnutí, vymezuje klasické teorie stárnutí, popisuje kvalitu života seniorské populace. Seznamuje také s metodami, kterými je možno kvalitu života měřit. Teoretická část vychází z poznatků odborné literatury. Jedná se o téma, které je s ohledem na stárnoucí populaci velice aktuální. Praktická část se zabývá spokojeností seniorů v jednotlivých oblastech života. Jsou zde stanovené hypotézy.
dc.format 85 s. (118 855 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita cs
dc.subject péče cs
dc.subject senioři cs
dc.subject věk cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject pečovatelská služba cs
dc.subject dům s pečovatelskou službou cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Quality en
dc.subject care en
dc.subject seniors en
dc.subject age en
dc.subject growing old en
dc.subject community care en
dc.subject community care haus en
dc.subject age en
dc.subject quantitative research en
dc.subject questionnaire en
dc.title Kvalita života seniorů žijících v domě s pečovatelskou službou Veselí nad Moravou
dc.title.alternative The Quality of Life of Seniors Living in the Nursing Home Veselí nad Moravou
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the quality of life of seniors. It deals with old age and aging too, de-fines the classical theory of aging, describes the quality of life of senior population. It introduces methods that quality of life can measure too. The theoretical part is based on the knowledge of professional literature. This is a topic that, given the aging population very much. The practical part deals with the satisfaction of elderly people in various areas of life. There are hypotheses.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41680
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
rajsiglová_2016_dp.pdf 1.695Mb PDF View/Open None
rajsiglová_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
rajsiglová_2016_vp.docx 18.41Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account