Přínos nízkoprahového zařízení z hlediska trávení volného času dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přínos nízkoprahového zařízení z hlediska trávení volného času dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Váňová, Jana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:45Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:45Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37215
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá osobností dítěte v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Bystřici pod Hostýnem z hlediska uspokojování základních psychických potřeb. Zaměřuje se na hlavní motivační činitele, které děti přivádějí do nízkoprahového zařízení a na celkový přínos tohoto zařízení pro jeho uživatele. Teoretická část vymezuje psychologické zákonitosti týkající se osobnosti dítěte, motivace jeho chování a základních psychických potřeb. Popisuje náročné životní situace, rizikové faktory v životě dítěte a také se zabývá možnostmi prevence. Dále se zaměřuje na problematiku výchovy ve volném čase a na poslání nízkoprahového zařízení.
dc.format 79 s. (18 358 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osobnost dítěte cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject motivace chování cs
dc.subject základní psychické potřeby cs
dc.subject prevence cs
dc.subject nízkoprahové zařízení pro děti a mládež cs
dc.subject child's personality en
dc.subject risk factors en
dc.subject behavioral motivation en
dc.subject basic psychological needs en
dc.subject preven-tion en
dc.subject Low-threshold facility for children and youth en
dc.title Přínos nízkoprahového zařízení z hlediska trávení volného času dětí a mládeže
dc.title.alternative The Benefits of Low-Threshold Facilities in Terms of Leisure Time Activities of Children and Minors
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2016-05-30
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the personality of a child in a low-threshold facility for children and youth in Bystřice pod Hostýnem in terms of satisfying basic psychological needs. It focuses on the main motivational factors that children bring into a low-threshold facility and total benefits of this facility for its users. The theoretical part defines psychological laws regarding the child's personality, behavior and motivation of his basic psychological needs. Describes the difficult life situations, the risk factors in a child's life and also deals with the possibilities of prevention. It also focuses on education in leisure time and the mission of low-threshold facility.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41727
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
váňová_2016_dp.pdf 1.549Mb PDF View/Open None
váňová_2016_op.docx 14.15Kb Unknown View/Open None
váňová_2016_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account