Odpovědnost ve výchově očima rodičů předškolního dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Odpovědnost ve výchově očima rodičů předškolního dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Vojtásková, Alena
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:46Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:46Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37217
dc.description.abstract Odpovědnost je jednou z nejdůležitějších složek osobnosti a předpokladem vyzrálého jedince, který se rozvíjí již v dětství. Záměrem této práce je odhalit, jak rodiče předškolního dítěte vnímají odpovědnost člověka za svůj život a jakým způsobem vedou k zodpovědnosti své děti. Kolik volnosti rodiče svým dětem dávají? Díky určité volnosti mají děti možnost projevovat a formovat samostatnost jakožto zárodek a neodmyslitelnou složku odpovědnosti. Empirická část má formu kvantitativního výzkumu, který je doplněn o výzkum kvalitativní. Teorie se opírá o výchovu, psychologický rámec, mastery experience a self-efficacy. Odpovědnost ovlivňují také různí výchovní činitelé, zejména rodina a škola.
dc.format 115 s. (155 216 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zodpovědnost cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodič cs
dc.subject dítě cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject sebevzdělávání cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject responsibility en
dc.subject education en
dc.subject parents en
dc.subject child en
dc.subject preschool child en
dc.subject research en
dc.subject self-education en
dc.subject quantitative research en
dc.title Odpovědnost ve výchově očima rodičů předškolního dítěte
dc.title.alternative Responsibility in Child Rearing from the Perspective of Parents of Preschool Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2016-05-30
dc.description.abstract-translated Accountability is one of the most important components of every personality and an assumption of mature individual, which develops in a childhood. The intention of this work is to reveal how parents of preschool children perceive man's responsibility for his own life and how they lead their children to the responsibility. How much freedom do the parents give their children? Because of given freedom children have the opportunity to express and shape the independence as a rudiment and an essential component of the accountability. Empirical part of this diploma thesis is presented in a form of quantitative research, which is supplemented by qualitative one. Theory is based on education, psychological framework, mastery experience and self-efficacy. The responsibility i salso affected by various educative factors, especially by the family and the school.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41731
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
vojtásková_2016_dp.pdf 3.932Mb PDF View/Open None
vojtásková_2016_op.docx 23.73Kb Unknown View/Open None
vojtásková_2016_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account