The Portrayal of the Upper Class in Selected Works of Jane Austen

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Portrayal of the Upper Class in Selected Works of Jane Austen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fonfárová, Vladimíra
dc.contributor.author Pokorná, Jiřina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:47Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:47Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37233
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyobrazení vyšších společenských vrstev ve vybraných dílech Jane Austenové tj. Pýcha a Předsudek, Northanger Abbey a Rozum a Cit. Prostřednictvím této práce porovnávám chování a zásady vyšších vrstev na konci 18. a na začátku 19. století s vyššími vrstvami v dílech. Nejprve jsem se zaměřila na historické pozadí doby, ve které Jane Austen tvořila, ale také na postavení a styl psaní samotné autorky děl. Následně jsem se zaměřila na to, do jaké míry se toto vyobrazené chování odlišuje od historického pozadí. Přínosem této bakalářské práce může být zjištění, že chování vyšší společnosti ve vybraných dílech neodpovídá standardům té doby a proto Jane Austen toto chování kritizuje ve svých knihách.
dc.format 42 s. (74 131 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Austen cs
dc.subject vyšší třída cs
dc.subject etiketa cs
dc.subject morální kodex cs
dc.subject ironie cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject sociální postavení cs
dc.subject předsudek cs
dc.subject bohatství cs
dc.subject Austen en
dc.subject the upper class en
dc.subject etiquette en
dc.subject moral code en
dc.subject irony en
dc.subject relationships en
dc.subject social status en
dc.subject prejudice en
dc.subject wealth en
dc.title The Portrayal of the Upper Class in Selected Works of Jane Austen
dc.title.alternative The Portrayal of the Upper Class in Selected Works of Jane Austen
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mengel, Ewald
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on portrayal of the upper class in selected works of Jane Austen: Pride and Prejudice, Northanger Abbey and Sense and Sensibility. Throughout this work I compared behavior and customs of the upper class at the end of 18th century and at the beginning of 19th century with the upper class in works of Jane Austen. Firstly, I focused on the historical background of this period, in which Jane Austen wrote her books, but also I wrote about Jane Austen's status and the style of her writing. Mainly I focused on the fact how much this portrayed behavior differs from the historical background. This bachelor thesis is beneficial from the reason that the main finding could be that the behavior of the upper class in works does not match with the period of 19th century and therefore Jane Austen criticizes this behavior in her novels.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 41766
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-05-03
local.subject Austen, Jane, 1775-1817. Northanger Abbey cs
local.subject Austen, Jane, 1775-1817. Pride and prejudice cs
local.subject Austen, Jane, 1775-1817. Sense and sensibility cs
local.subject bohatí cs
local.subject Austen, Jane, 1775-1817. Northanger Abbey en
local.subject Austen, Jane, 1775-1817. Pride and prejudice en
local.subject Austen, Jane, 1775-1817. Sense and sensibility en
local.subject rich people en


Files in this item

Files Size Format View Description
pokorná_2016_dp.pdf 1.592Mb PDF View/Open None
pokorná_2016_op.docx 14.95Kb Unknown View/Open None
pokorná_2016_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account