Vzdělávání zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Horáková, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:43Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:43Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37304
dc.description.abstract Úvod teoretické části bakalářské práce s názvem "Vzdělávání zdravotnických záchranářů Moravskoslezského kraje", je věnován obecnému náhledu na vzdělávání dospělých jako celoživotního procesu. Další část teorie pojednává o vzdělávání zdravotnických záchranářů z hlediska celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. V práci jsou také uvedeny nejvýznamnější vzdělávací akce v oboru urgentní medicína a popis změn, které tento obor v posledních letech provázejí. Závěr teoretické části se přímo věnuje vnitřní organizaci vzdělávacího a výcvikového střediska. Její činnost plní funkci edukační a zároveň zajišťuje oblast personální a právní. Je zmíněna historie vzdělávání v organizaci, organizační struktura, řízení vzdělávacího procesu a průběh edukační činnosti. Empirická část představuje kvantitativní výzkumné šetření pomocí dotazníkové metody, kde se zdravotničtí záchranáři mají možnost vyjádřit k současnému způsobu interního vzdělávání. Na základě vyhodnocených dat, bude vypracováno doporučení pro praxi, které zohledňuje potřeby a názory zdravotnických záchranářů.
dc.format 81 s.(142 898 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotnický záchranář cs
dc.subject zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject vzdělávací proces cs
dc.subject adaptační proces cs
dc.subject edukační činnost cs
dc.subject nácvik cs
dc.subject školitel cs
dc.subject medical rescuer en
dc.subject ambulance en
dc.subject lifelong education en
dc.subject adaptation process en
dc.subject educational activity en
dc.subject training en
dc.subject trainer en
dc.title Vzdělávání zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
dc.title.alternative Education of Medical Rescuers of the Medical Rescue Services in the Moravian-Silesian Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated Introduction to the theoretical part of the Bachelor thesis, titled "Education of medical rescuers in the Moravian-Silesian Region", is dedicated to general view on education of adults as a lifelong process. Another part of the theory is devoted to education of medical rescuers, in terms of the lifelong education of workers in medicine. Mentioned are also the most important educational events in the field of emergency medicine and description of changes in recent years. Conclusion of theoretical part directly focuses on the internal educational organization and training centre. The organization serves like educational system and at the same time provides human and legal resources. Described is also the history of education there, organizational structure, management of the educational process and the course of educational activity. The empirical part presents quantitative research. The questionnaires will be evaluated. The medical rescuers will have the opportunity to express their opinion on the current method of internal training there. Based on the evaluated data, the recommendation for practice will be elaborated. This recommendation takes into account needs and views of medical rescuers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41796
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2016_dp.pdf 5.336Mb PDF View/Open None
horáková_2016_op.docx 52.05Kb Unknown View/Open None
horáková_2016_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account