The Cuban Embargo, 1960 - 2015

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Cuban Embargo, 1960 - 2015

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Ludvíková, Eva
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:46Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:46Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37324
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zkoumá kubánské embargo a analyzuje jeho následky jak pro Kubu, tak i pro Spojené státy americké. Práce dokazuje, že by embargo mělo být zrušeno, protože nesplnilo své cíle. Na začátku líčí historický vztah mezi oběma zeměmi a stanovuje příčiny embarga. Druhá část je zaměřena na spojenectví Kuby a Sovětského svazu po ztrátě podpory ze strany Spojených států, pád Sovětského svazu v roce 1991 a situaci na Kubě v devadesátých letech. Následně popisuje legislativní aspekt sankcí, přijaté zákony, které měnili charakter a rozsah jak obchodního, tak cestovního embarga. Jsou zde nastíněny i události, které vedly ke zlepšení diplomatických vztahů. Práce předkládá názory politiků i široké veřejnosti a věnuje se také situaci lidských práv na Kubě, což je opakovaně uváděno jako důvod pro zachování embarga.
dc.format 43 s., 63 422 znaků
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kuba cs
dc.subject Spojené státy cs
dc.subject Sovětský svaz cs
dc.subject obchodní embargo cs
dc.subject politika cs
dc.subject ekonomika cs
dc.subject studená válka cs
dc.subject lidská práva cs
dc.subject Barack Obama cs
dc.subject Fidel Castro cs
dc.subject Plattův dodatek cs
dc.subject Cuba en
dc.subject the United States en
dc.subject the Soviet Union en
dc.subject trade embargo en
dc.subject politics en
dc.subject economy en
dc.subject cold war en
dc.subject human rights en
dc.subject Barack Obama en
dc.subject Fidel Castro en
dc.subject Platt Amendment en
dc.title The Cuban Embargo, 1960 - 2015
dc.title.alternative The Cuban Embargo, 1960-2015
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dujka, Petr
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis examines the Cuban trade embargo and analyses its consequences for Cuba and the United States. The thesis proves that the embargo should be lifted because it has not fulfilled its objectives. Firstly, it details the historical relationship between both countries and determines the causes of the embargo. The second part is focused on the Cuba's alliance with the Soviet Union after the loss of the U.S support, the Soviet's Union fall in 1991 and the situation for Cuba during the 1990s. It then describes the legislative side of the embargo, detailing the laws behind the sanctions which establish the trade and travel barriers. The events leading to the easing of diplomatic relations are given. The thesis also presents the opinions of politicians and the public on the issue of the embargo, and it provides an overview of human rights in Cuba, which is repeatedly mentioned as justification for maintaining the embargo.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 41821
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-06
local.subject embargo cs
local.subject Kuba cs
local.subject mezinárodní vztahy cs
local.subject USA cs
local.subject embargo en
local.subject Cuba en
local.subject international relations en
local.subject USA en


Files in this item

Files Size Format View Description
ludvíková_2016_dp.pdf 1.229Mb PDF View/Open None
ludvíková_2016_op.doc 46.5Kb Unknown View/Open None
ludvíková_2016_vp.doc 47.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account