An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papadaki, Šárka
dc.contributor.author Slováková, Nikola
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:48Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:48Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37334
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je provést analýzu rozdílů spotřebitelského chování zákazníků společnosti ETA ve vybraných evropských zemích a klíčových makroekonomických ukazatelů v těchto zemích a následně na základě těchto údajů vytvořit návrh exportní marketingové strategie pro společnost ETA. Tato práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na informace týkající se marketingu a speciálně pak mezinárodního marketingu, dále obsahuje informace týkající se evropského trhu, chování zákazníka a makroekonomických ukazatelů. V praktické části byla provedena analýza makroekonomického prostředí vybraných evropských zemí a analýza klíčových makroekonomických ukazatelů těchto zemí. Následně bylo provedeno dotazníkové šetření týkající se chování zákazníka. Na základě takto získaných údajů byl vytvořen návrh exportní marketingové strategie pro společnost ETA.
dc.format 68 s. (92 236 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject evropský trh cs
dc.subject chování zákazníka cs
dc.subject makroekonomické prostředí cs
dc.subject klíčové makroekonomické ukazatele cs
dc.subject marketing en
dc.subject European market en
dc.subject consumer behaviour en
dc.subject macroeconomic environment en
dc.subject key macroeconomic indicators en
dc.title An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.
dc.title.alternative An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor's Thesis is to perform an analysis of the consumer behaviour differences and the key macroeconomic indicators of select European countries and on the basis of these data create a suggestion of export marketing export strategy for ETA. This thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part is focused on information concerning marketing and especially international marketing, European market, consumer behaviour and macroeconomic indicators. In the practical part, the analysis of the key macroeconomic indicators of these countries was performed. Subsequently, research via questionnaires oriented on consumer behaviour was conducted. On the basis of acquired results, a suggestion of export marketing strategy for ETA was proposed.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 41838
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-05
local.subject chování spotřebitele cs
local.subject Evropa cs
local.subject consumer behavior en
local.subject Europe en


Files in this item

Files Size Format View Description
slováková_2016_dp.pdf 1.335Mb PDF View/Open None
slováková_2016_op.pdf 209.0Kb PDF View/Open None
slováková_2016_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account