Nezaměstnanost - rekvalifikační kurzy, úřady práce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost - rekvalifikační kurzy, úřady práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kročková, Štefánia
dc.contributor.author Smetanová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:15:29Z
dc.date.available 2010-07-15T04:15:29Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3733
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce je pojednání o nezaměstnanosti. Ve své práci se věnuji nezaměstnanosti jako pojmu, problematice nezaměstnanosti, důsledkům, které sebou nezaměstnanost přináší, sociální problematice spojené s negativními dopady této problematiky na člověka, politice nezaměstnanosti, blíže pojednávám o složkách aktivní politiky, hlouběji se zabývám problematikou rekvalifikací a dále se snažím vystihnout význam, hlavní funkce a povinnosti úřadů práce. V praktická části řeším otázku rekvalifikačních kurzů a zabývám se jejich přínosem pro nové zaměstnání. V závěru shrnuji výsledky výzkumů a mé stanoviska k dané problematice. cs
dc.format 88 cs
dc.format.extent 2178564 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnaní cs
dc.subject úřady práce cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject rekvalifikační kurzy cs
dc.subject zákon o zaměstnanosti cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject unemployment en
dc.subject employment en
dc.subject unemployed en
dc.subject employment agencies en
dc.subject retraining en
dc.subject retraining courses en
dc.subject law about unemployment en
dc.subject employment policy en
dc.subject active employment policy en
dc.title Nezaměstnanost - rekvalifikační kurzy, úřady práce cs
dc.title.alternative Unemployment . retraining courses, employment agencies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor's paper is a treatise about unemployment. In my study I am engaging in a conception of unemployment, the problems of unempleyment, the con-sequences that unemployment takes, social problems connected with negative impacts on people and policy of unemployment. I am dealing with factors of active policy and I am profoundly concerning problems of retraining. I am also aiming to comprehend the impor-tance, the roles and duties of employment agencies. In practical part, I am approaching problems of retraining courses and thinking about their asset for new jobs. In conclusion I am summing up the results of research and my viewpoints to given problems. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6705
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
local.subject rekvalifikační vzdělávání cs
local.subject occupational retraining en


Files in this item

Files Size Format View
smetanová_2007_bp.pdfBlocked 2.077Mb PDF View/Open
smetanová_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
smetanová_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account