Výchova v rodině k finanční gramotnosti dětí druhého stupně základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova v rodině k finanční gramotnosti dětí druhého stupně základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Žáková, Šárka
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:56Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:56Z
dc.date.issued 2015-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37400
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výchovou dítěte v rodině k finanční gramotnosti, teoretická část je rozdělena do tří částí. První část se zabývá rodinou jako základní socializační jed-notkou, která ovlivňuje dítě již od narození a určuje jeho budoucí život, formuje hodnoty a postoje dítěte a také ho vzdělává, též se věnuje funkcím rodiny, kde se zaměřuje především na ekonomickou funkci rodiny. V druhé kapitole se práce zabývá výchovou v rodině k finanční gramotnosti dětí a postoji dětí k penězům a důležitým hodnotám. Ve třetí kapitole je vymezena finanční gramotnost, kde jsou také uvedeny důležité složky finanční gramotnosti a postoje lidí k penězům. Praktická část je zaměřena na výzkum, který se zabývá tím, jaký je vnímaný přístup rodičů k finančnímu vzdělávání svých dětí, zjišťujeme jakým způsobem rodiče formují finanční gramotnost svých dětí, zda si rodiče uvědomují, jestli jsou jejich děti schopné si šetřit a též jestli rodiče svým dětem poskytují kapesné.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject dítě cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject kapesné cs
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject financial literacy en
dc.subject child en
dc.subject values en
dc.subject pocket money en
dc.title Výchova v rodině k finanční gramotnosti dětí druhého stupně základní školy
dc.title.alternative Upbringing in the Family towards Children´s Financial Literacy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with the child's financial literacy, theoretical part is divided into three parts. The first part deals with the family as the basic unit of socialization, which affects the child since birth and determines its future life, shapes the values and attitudes of the child and educates him, is also devoted to family functions, where it focuses primari-ly on the economic function of the family. In the second chapter thesis deals with the ho-mes, the financial literacy of children and children's attitudes towards money and also im-portant values. In third chapter is described financial literacy, where are also given an im-portant components of financial literacy and attitudes towards money. The practical part is focused on the research, which focuses on what is perceived attitude of parents to finance their children's education, to investigate how parents shape the financial literacy of their children if the parents realize if their children are able to save money and also if parents are willing to give pocket money to their children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41935
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
žáková_2016_dp.pdf 1.331Mb PDF View/Open None
žáková_2016_op.docx 20.37Kb Unknown View/Open None
žáková_2016_vp.docx 18.53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account