Ambulantní porod očima zdravotnického pracovníka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ambulantní porod očima zdravotnického pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adamík, Zdeněk
dc.contributor.author Cvičková, Ivana
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:57Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:57Z
dc.date.issued 2015-12-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37408
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá postojem zdravotnických pracovníků k ambulantním porodům. Cílem bylo vytvořit souhrnný pohled na tuto problematiku a snažit se tento typ porodu dostat do většího podvědomí zdravotnických pracovníků i široké veřejnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vývojem zdravotnické profese lékařů i porodních asistentek, objasňuje ambulantní porod, jeho průběh, výhody a nevýhody, možná rizika, podmínky i legislativu. Praktická část byla uskutečněna pomocí smíšeného výzkumného šetření. Informace byly získávány pomocí polostrukturovaného rozhovoru s lékaři, porodními asistentkami a rodičkami. Práce byla rozšířena o statistiku ambulantních porodů v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně v letech 2014 2015.
dc.format 81 s. (124328 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ambulantní porod cs
dc.subject zdravotnický pracovník cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject porodní doba cs
dc.subject Outpatient childbirth en
dc.subject healthcare worker en
dc.subject legislation en
dc.subject labor time en
dc.title Ambulantní porod očima zdravotnického pracovníka
dc.title.alternative Outpatient Delivery from a Healtcare Worker´s Perspective
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudela, Milan
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the attitude of health workers towards outpatient births. The aim was to create a comprehensive view on this issue and try to do this type of birth-stat into the larger consciousness of health workers and the general public. The theoretical part deals with the evolution of health medical profession doctors and midwifes, explains outpatient birth, its course, advantages and disadvantages, risks, conditions and legislation. The practical part was carried out using a mixed research. Information was obtained through semi-structured interview with doctors, midwifes and women in labor. At the end,the practical part was expanded of statistics of outpatient childbirth in Regional Hospital of Tomas Bata between 2014 2015.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 41947
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
cvičková_2016_dp.pdf 2.463Mb PDF View/Open None
cvičková_2016_op.docx 30.69Kb Unknown View/Open None
cvičková_2016_vp.doc 76Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account