Systém vzdělávání v podmínkách Policie České republiky se zaměřením na integrované pojetí v přípravě nastupujících policistů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém vzdělávání v podmínkách Policie České republiky se zaměřením na integrované pojetí v přípravě nastupujících policistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bandas, Milan
dc.contributor.author Šádková, Renata
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:19:09Z
dc.date.available 2010-07-15T04:19:09Z
dc.date.issued 2007-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3745
dc.description.abstract Autorka se v bakalářské práci zabývá strukturou a vzděláváním policistů v ČR. Dále vzděláváním policistů v některých zemích EU. A také organizací základní odborné přípravy,také specializační a další odbornou přípravou. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 271431 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Policie cs
dc.subject příprava cs
dc.subject škola cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Police en
dc.subject preparation en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject Europe union en
dc.title Systém vzdělávání v podmínkách Policie České republiky se zaměřením na integrované pojetí v přípravě nastupujících policistů cs
dc.title.alternative System of education within the Police of the Czech Republic with an orientation to integration conception of education of new police officers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, František
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated Author describe the structure and education policeman in CR. Also describe education of police oficers in EU. And also basic education systém and special and other education system. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006361
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
local.subject odborný výcvik cs
local.subject vocational education en


Files in this item

Files Size Format View
šádková_2007_bp.pdfBlocked 265.0Kb PDF View/Open
šádková_2007_vp.png 23.45Kb PNG image Thumbnail
šádková_2007_op.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account