"Ráj klidu nebo nebezpečí", druhý život ve věznicích

DSpace Repository

Language: English čeština 

"Ráj klidu nebo nebezpečí", druhý život ve věznicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Spál, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:23:10Z
dc.date.available 2010-07-15T04:23:10Z
dc.date.issued 2006-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3749
dc.description.abstract V jednotlivých kapitolách své bakalářské práce se zaměřuji na druhý život vězněných osob. Chtěl bych seznámit laickou veřejnost s tzv. druhým životem vězněných osob, o němž mají často velmi zkreslené představy. Zaměřuji se na poruchy chování vězňů během uvěznění a přibližuji tzv. druhý život těchto osob. cs
dc.format cs
dc.format.extent 653702 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ráj cs
dc.subject klid cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject druhý život cs
dc.subject chování cs
dc.subject agrese cs
dc.subject anomální cs
dc.subject abnormální cs
dc.subject podezřelý cs
dc.subject obviněný cs
dc.subject obžalovaný cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject drogy cs
dc.subject institucionalizace cs
dc.subject ideologizace cs
dc.subject kolchozy cs
dc.subject penologie cs
dc.subject prizonizace cs
dc.subject střežený objekt cs
dc.subject sebepoškozování cs
dc.subject šikana cs
dc.subject tetování cs
dc.subject trest cs
dc.subject vězeň cs
dc.subject vězeňská krize cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject výkon vazby cs
dc.subject vězeňská zařízení cs
dc.subject vězeňská služba ČR cs
dc.subject vězeňský personál cs
dc.subject specialisté cs
dc.subject vězeňská subkultura cs
dc.subject Paradise en
dc.subject calm en
dc.subject danger en
dc.subject other life en
dc.subject behaviour en
dc.subject aggression en
dc.subject anomalous en
dc.subject abnormal en
dc.subject suspect en
dc.subject accused en
dc.subject defendant en
dc.subject convicted en
dc.subject drugs en
dc.subject institutionalization en
dc.subject ideologization en
dc.subject kolkhoz en
dc.subject penology en
dc.subject prisonization en
dc.subject guarded building en
dc.subject self-mutilation en
dc.subject bullying en
dc.subject tattooing en
dc.subject punishment en
dc.subject convict en
dc.subject prison crisis en
dc.subject execution of a punishment en
dc.subject execution of a custody en
dc.subject prison facilities en
dc.subject Prison Service of the Czech Republic en
dc.subject prison personnel en
dc.subject specialists en
dc.subject prison subculture en
dc.title "Ráj klidu nebo nebezpečí", druhý život ve věznicích cs
dc.title.alternative "The haven of peace or danger": an alternate life in prisons en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated In individual chapters of my bachelor thesis I focus on the other life of imprisoned people. I would like to familiarize the general public with the so-called other life of imprisoned people, about which they often have very distorted image. I concentrate on convicts? behaviour disorders during their imprisonment and explain the so-called other life of these people. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 13276
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
local.subject věznice cs
local.subject vězni cs
local.subject lidské chování cs
local.subject prisons en
local.subject prisoners en
local.subject human behavior en


Files in this item

Files Size Format View
spál_2007_bp.pdf 638.3Kb PDF View/Open
spál_2007_vp.pdf 340.9Kb PDF View/Open
spál_2007_op.pdf 341.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account