Názory studentů kombinované formy studia Všeobecná sestra na ošetřovatelskou praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory studentů kombinované formy studia Všeobecná sestra na ošetřovatelskou praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnohorská, Jana
dc.contributor.author Dacíková, Michaela
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:08Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:08Z
dc.date.issued 2016-01-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37503
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá názory studentů kombinované formy studia na ošetřovatelskou praxi. Cílem práce je zjistit, jaký postoj mají studenti kombinované formy studia oboru Všeobecná sestra k plnění praxe v rámci studia programu Ošetřovatelství. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na ošetřovatelství a roli sestry, ošetřovatelskou praxi, zdravotnický tým a mentoring v ošetřovatelství. Praktická část se věnuje dotazníkovému šetření, jeho výsledkům a hodnocení získaných dat.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Role sestry cs
dc.subject ošetřovatelská praxe cs
dc.subject zdravotnický tým cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject mentor cs
dc.subject mentoring cs
dc.subject Role of nurses en
dc.subject practical training en
dc.subject medical team en
dc.subject nurse en
dc.subject mentor en
dc.subject mentoring en
dc.title Názory studentů kombinované formy studia Všeobecná sestra na ošetřovatelskou praxi
dc.title.alternative The Views of the Students of the Combined Form of Study General Nurse to Nursing Practice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jirkovský, Daniel
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the opinions of students combined study on nursing practice. The goal is to find out what attitude the students, combined studies, field General Nurse to carry out the practice in the study program of Nursing. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the role of nurses and nursing, nursing practice, medical team and mentoring in nursing. The practical part is devoted to the questionnaire survey, the results and evaluation of the data obtained.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 42091
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-09


Files in this item

Files Size Format View Description
dacíková_2016_dp.pdf 1.294Mb PDF View/Open None
dacíková_2016_op.pdf 1.172Mb PDF View/Open None
dacíková_2016_vp.docx 35.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account